KONU 3 - DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA

BÖLÜM 2 - ALT ALTA TOPLAMA NASIL YAPILIR?


Alt alta toplama yaparken, sayıların nasıl yazılması gerektiğini öğrendiğimize göre, bu işlemin nasıl yapıldığına geçebiliriz.

Sayıları alt alta toplarken, birler basamağından başlayarak, basamak basamak ilerliyoruz.

Bir basamaktaki rakamların toplamı 9 veya daha küçükse, bir sonraki basamağa sayı aktarmayız. Bu tarz toplamalara eldesiz toplam diyoruz.

Bu bölümde eldesiz toplamı öğreniyoruz. Aşağıdaki örnekte tüm basamaklardaki toplamlar 9 veya daha küçük çıkıyor. Eldeli toplamlar için bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.

12 543 ile 57 214 sayılarını toplayalım.

 

Bu sorunun çözümü aşağıdaki videoda anlatılmıştır.

Adım adım yazılı anlatım için tıklayın!

Adım adım yazılı anlatım için tıklayın!

Yukarıdaki toplama işleminin sonucunun 69 757 olduğunu buluyoruz.

 

Bu konuyu pekiştirmek için