KONU 3 - DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA

BÖLÜM 1 - ALT ALTA TOPLAMADA SAYILAR NASIL YAZILIR?


Bu konuda doğal sayıları alt alta yazarak toplama yapmayı öğreniyoruz.

Önce toplama işlemi için doğal sayıların alt alta ne şekilde yazılacağını, daha sonra da bu işlemin nasıl yapılacağını öğrenelim.

TOPLAMA İŞLEMİNDE SAYILARIN YAZIMI

Alt alta toplama işlemini yapmadan önce, toplanacak doğal sayıların ne şekilde yazılacağına dikkat etmemiz gerekir.

Toplama İşlemi

İki sayıyı toplarken,

  • Sayıları aynı basamaklar (birler, onlar, yüzler vs.) üst üste şekilde yazıyoruz.
  • Bu iki sayının altına düz bir çizgi çekip, bu çizginin sol üstüne toplama yapacağımız için “+” işaretini ko-yuyoruz.
  • Sonucu çizginin altına yine aynı basamaklar aynı hizaya gelecek şekilde yazıyoruz.

63 712 ile 54 908 sayılarını toplamak için

  • Birler basamağındaki 2 ile 8’i
  • Onlar basamağındaki 1 ile 0’ı
  • Yüzler basamağındaki 7 ile 9’u
  • Binler basamağındaki 3 ile 4’ü ve
  • On binler basamağındaki 6 ile 5’i

alt alta yazarız.

Toplama İşlemi

Toplanan sayılar aynı sayıda basamağa sahip olmayabilirler.

Bu durumda, aynı basamakların alt alta gelebilmesi için toplanacak sayıları sağdan hizalarız.

27 153 sayısı 5 basamaklı olduğu halde, 48’in 2 basamağı vardır. Bu iki sayıyı toplamak için

  • Birler basamağındaki 3 ile 8’ü ve
  • Onlar basamağındaki 5 ile 4’ü

alt alta yazarız. 27 153 sayısındaki yüzler, binler ve on binler basamaklarının altı boş kalır.

Toplama İşlemi

Her iki sayının da sağ taraftan hizalandığına dikkat edelim.

Toplama yaparken hangi sayının üste, hangi sayının alta yazıldığı sonucu değiştirmez. Fakat genellikle daha fazla basamağa sahip olan sayı üste yazılır.

23 567 ile 48 013 sayılarını her iki şekilde de topladığımızda aynı sonucu elde ederiz.

Toplama İşlemi
Toplama İşlemi

2508 ile 548 sayılarının aşağıda gösterilen toplamları aynı sonucu verir. Fakat zorunlu olmamakla birlikte, soldaki gibi daha fazla basamağı olan sayının üste yazılması tercih edilir.

Toplama İşlemi
Toplama İşlemi

Her iki yazım şeklinde de sayıların sağdan hizalandığına dikkat edelim. Böylece aynı basamaklar aynı sıraya gelmektedirler.

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki işlemleri alt alta toplam şeklinde yazalım.

10 000 + 348

2589 + 1

32 000 + 65 479

4587 + 98 876

1500 + 35 666

40 400 + 4044

4678 + 1004

75 555 + 44 444