KONU 3 - DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA

BÖLÜM 1 - ALT ALTA TOPLAMADA SAYILAR NASIL YAZILIR?


Bu konuda doğal sayıları alt alta yazarak toplama yapmayı öğreniyoruz.

Önce toplama işlemi için doğal sayıların alt alta ne şekilde yazılacağını, daha sonra da bu işlemin nasıl yapılacağını öğrenelim.

Eğer toplama işleminde sayıların nasıl yazıldığını biliyorsanız direk olarak 2. BÖLÜM'e geçebilirsiniz.

TOPLAMA İŞLEMİNDE SAYILARIN YAZIMI

Alt alta toplama işlemini yapmadan önce, toplanacak doğal sayıların ne şekilde yazılacağına dikkat etmemiz gerekir. Yanlış bir yazım, yanlış bir sonuç çıkmasına neden olur.

Toplama İşlemi

İki sayıyı toplarken,

  • Bu sayıları, aynı basamaklar üst üste gelecek şekilde yazıyoruz.
  • Bu iki sayının altına düz bir çizgi çekip, çizginin sol üstüne “+” işareti koyuyoruz.
  • Toplamı, yine aynı basamaklar aynı hizaya gelecek şekilde çizginin altına yazıyoruz.

63 712 + 54 908

63 712 ile 54 908 sayılarını toplamak için

  • Birler basamağındaki 2 ile 8’i
  • Onlar basamağındaki 1 ile 0’ı
  • Yüzler basamağındaki 7 ile 9’u
  • Binler basamağındaki 3 ile 4’ü ve
  • On binler basamağındaki 6 ile 5’i

alt alta yazarız.

Toplama İşlemi

Toplanan sayılar aynı sayıda basamağa sahip olmayabilirler.

Bu durumda, aynı basamakların alt alta gelebilmesi için toplanacak sayıları sağdan hizalarız.

27 154 + 48

27 154 sayısı 5 basamaklı olduğu halde, 48’in 2 basamağı vardır. Bu iki sayıyı toplamak için

  • Birler basamağındaki 4 ile 8’ü ve
  • Onlar basamağındaki 5 ile 4’ü

alt alta yazarız. 27 154 sayısındaki yüzler, binler ve on binler basamaklarının altı boş kalır.

Toplama İşlemi

Her iki sayının da sağ taraftan hizalandığına dikkat edelim.

Toplama yaparken hangi sayının üste, hangi sayının alta yazıldığı sonucu değiştirmez. Fakat genellikle daha fazla basamağa sahip olan sayı üste yazılır.

23 567 + 48 013

23 567 ile 48 013 sayılarını her iki şekilde de topladığımızda aynı sonucu elde ederiz.

Toplama İşlemi
Toplama İşlemi

2508 + 548

Bu sayılardan hangisinin üste yazılacağı sonucu değiştirmez. Fakat, genelde daha fazla basamağı olan sayının üste yazılması tercih edilir.

Toplama İşlemi
Toplama İşlemi

Her iki yazım şeklinde de sayıların sağdan hizalandığına dikkat edelim. Böylece aynı basamaklar üst üste gelmektedirler.

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki işlemleri alt alta toplam şeklinde yazalım.

a) 10 000 + 348, b) 2589 + 1, c) 32 000 + 65 479, d) 4587 + 98 876, e) 1500 + 35 666, f) 40 400 + 4044, g) 4678 + 1004, h) 75 555 + 44 444