KONU 3 - DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA

ELDELİ TOPLAM - ÖRNEK 1


17 839 ile 22 724 sayılarını toplayalım.

Bu çözümün animasyonlu anlatımı için tıklayın!

Toplama İşlemi Verilen sayıları alt alta yazalım.
Toplama İşlemi

Birler Basamağı

Birler basamağındaki rakamları toplayalım: 9 + 4 = 13

Sonucun birler basamağını (3’ü) toplamın birler basamağına yazalım.

Sonucun onlar basamağını ELDE tutalım. ELDE var 1. Bu sayıyı unutmamak için bir üst basamağın üzerine yazalım.

Toplama İşlemi

Onlar Basamağı

Onlar basamağındaki rakamları toplayalım: 3 + 2 = 5

ELDE tuttuğumuz sayıyı sonuca ekleyelim: 5 + 1 = 6

Sonuç tek basamaklı olduğundan, bir sonraki işlem için ELDE tutacağımız bir sayı yok.

6’yı toplamın onlar basamağına yazalım.

Toplama İşlemi

Yüzler Basamağı

Yüzler basamağındaki sayıları toplayalım: 8 + 7 = 15

Sonucun birler basamağını (5’i) alta yazalım.

Sonucun onlar basamağını (1’i) ELDE tutup, bir üst basamağın üzerine yazalım.

Toplama İşlemi

Binler Basamağı

Binler basamağındaki rakamları toplayalım: 7 + 2 = 9

ELDE tuttuğumuz sayıyı sonuca ekleyelim: 9 + 1 =10. Yeni sonuç da iki basamaklı çıkar.

Sonucun birler basamağını (0’ı) alta yazalım.

Sonucun onlar basamağını (1’i) ELDE tutup, bir üst basamağın üzerine yazalım.

Toplama İşlemi

On Binler Basamağı

On binler basamağındaki rakamları toplayalım: 1 + 2 = 3

ELDE tuttuğumuz sayıyı sonuca ekleyelim: 3 + 1 = 4

Yeni sonucumuzu alta yazalım.

Bu çözümün animasyonlu anlatımı için tıklayın!

Böylece, 17 839 ile 22 724 sayılarını topladığımızda 40 563 sonucunu buluyoruz.

 

Bu konuyu pekiştirmek için