KONU 3 - DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA

ELDELİ TOPLAM - ÖRNEK 2


87 018 ile 53 297 sayılarını toplayalım.

Bu çözümün animasyonlu anlatımı için tıklayın!

Toplama İşlemi Verilen sayıları alt alta yazalım.
Toplama İşlemi

Birler Basamağı

8 + 7 = 15

5’i alta yazalım.

ELDE var 1.

Toplama İşlemi

Onlar Basamağı

1 + 9 = 10

10 + 1(ELDE) = 11

1’i alta yazalım.

ELDE var 1.

Toplama İşlemi

Yüzler Basamağı

0 + 2 = 2

2 + 1(ELDE) = 3

3’ü alta yazalım.

Toplama İşlemi

Binler Basamağı

7 + 3 = 10

0’ı alta yazalım.

ELDE var 1.

Toplama İşlemi

On Binler Basamağı

8 + 5 = 13

13 + 1(ELDE) = 14

4’ü alta yazalım.

1’i 4’ün soluna (yüz binler basamağına) yazalım.

Bu çözümün animasyonlu anlatımı için tıklayın!

Bu örnekte toplanan sayılar beş basamaklı olduğu halde sonucun (140 315) altı basamaklı çıktığına dikkat edelim.

 

Bu konuyu pekiştirmek için