KONU 3 - DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA

BÖLÜM 6 - TOPLAMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN RAKAMLARI BULMA


Bir toplama işleminde, bazı rakamların yerine harf veya sembol kullanılarak, bu harf veya sembollerin yerlerine gelmesi gereken rakamlar istenilebilir. Bu tarz problemlerde toplamanın tersinin çıkarma olduğunu hatırlayıp, işlemi adım adım takip ederek, verilmeyen rakamları bulabiliriz.

Toplama İşlemi

a + b toplamını bulalım.

 

a + b toplamını bulabilmek için üstteki sayının onlar ve binler basamağındaki rakamları bulmamız gerekiyor.

ilk bilinmeyen rakam onlar basamağında olsa da, işlemi takip etmeye birler basamağından başlamamız gerekir.

 

Birler Basamağı

Birler basamağında 8 ve 3 rakamlarının toplandığını görüyoruz. 8 + 3 = 11 olduğundan onlar basamağına giderken ELDE 1 olması gerekiyor.

Onlar Basamağı

Bu basamakta b ve 5 rakamları toplanıyor. Birler basamağından gelen ELDE de eklendiğinde toplamın

b + 5 + 1 = b + 6

olduğunu görürüz. b rakamı ile 6 toplandığında birler basamağı 1 olan bir sayı bulunabilmesi için b’nin 5’e eşit olması gerekir.

Buna göre, onlar basamağındaki rakamların toplamı 11 yapar ve bir üst basamağa ELDE 1 ile geçeriz.

Yüzler Basamağı

4 + 9 + 1(ELDE) = 14

Bu basamaktan binler basamağına geçerken ELDE 1 vardır.

Binler Basamağı

a + 2 + 1(ELDE) = 4

olduğundan

a + 3 = 4 ve a = 1

sonucuna varırız.

 

a = 1 ve b = 5 olduğundan, a + b = 6 yanıtına ulaşırız.

Toplama İşlemi

a.b + c işleminin sonucunu bulalım.

 

Birler Basamağı

5 + 2 + 7 = 14, ELDE var 1.

Onlar Basamağı

8 + 7 + b + 1(ELDE) = 16 + b

16 + b’nin birler basamağında 9 olabilmesi için, b = 3 olmalıdır.

Buna göre,

16 + 3 = 19, ELDE var 1.

Yüzler Basamağı

a + 5 + 8 + 1 (ELDE) = a + 14

a + 14’ün birler basamağında 7 olabilmesi için a’nın 3’e eşit olması gerekir.

3 + 14 = 17, ELDE var 1.

Binler Basamağı

1 + 0 + 3 + 1(ELDE) = 5

olduğundan c = 5’tir.

 

a = 3, b = 3 ve c = 5 olduğuna göre,

a.b + c = 3.3 + 5 = 14 çıkar.

Alıştırmalar-5

Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulalım.

Toplama İşlemi
Toplama İşlemi
Toplama İşlemi
Toplama İşlemi
Toplama İşlemi
Toplama İşlemi