KONU 3 - DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA

BÖLÜM 4 - TOPLAMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN RAKAMLARI BULMA


Bir toplama işlemindeki bazı rakamların yerine harf veya sembol kullanılarak, bu rakamların ne olduğunu bulmamız istenilebilir. Bu tarz problemlerde toplamanın tersinin çıkarma olduğunu hatırlayıp işlemi adım adım takip ederek verilmeyen rakamları bulabiliriz.

Toplama İşlemi

a+b toplamını bulalım.

 

a+b toplamını bulabilmek için üstteki sayının onlar ve binler basamağındaki rakamları bulmamız gerekiyor.

Toplanan iki sayının ve sonucun birler basamağındaki rakamlar verilmiş olsa da, onlar basamağına ELDE geçip geçmediğini anlamak için işlemi takip etmeye birler basamağından başlamamız gerekir.

 

Birler Basamağı

Birler basamağında 8 ve 3 rakamlarının toplandığını görüyoruz. 8 + 3 = 11 olduğundan onlar basamağına 1 ELDE geçmiş olması gerekiyor.

Onlar Basamağı

Bu basamakta b ve 5 rakamları toplanıyor. Birler basamağından gelen ELDE de eklendiğinde toplamın

b + 5 + 1 = b + 6

olduğunu görürüz. b rakamı ile 6 toplandığında birler basamağında 1 olan bir sayı olabilmesi için b’nin 5’e eşit olması gerekir.

Buna göre, onlar basamağındaki toplam 11 yapar ve bir üst basamağa ELDE 1 geçer.

Yüzler Basamağı

4 + 9 + 1(ELDE) = 14

Bu basamaktan binler basamağına ELDE 1 geçer.

Binler Basamağı

a + 2 + 1(ELDE) = 4

olduğundan

a + 3 = 4 ve a = 1

sonucuna varırız.

 

a = 1 ve b = 5 olduğundan, a + b = 6 sonucunu buluruz.

Toplama İşlemi

a.b + c işleminin sonucunu bulalım.

 

Birler Basamağı

5 + 2 + 7 = 14, ELDE var 1.

Onlar Basamağı

8 + 7 + b + 1(ELDE) = 16 + b

16 + b’nin birler basamağında 9 olabilmesi için, b = 3 olmalıdır.

Buna göre,

16 + 3 = 19, ELDE var 1.

Yüzler Basamağı

a + 5 + 8 + 1 (ELDE) = a + 14

a + 14’ün birler basamağında 7 olabilmesi için a’nın 3’e eşit olması gerekir.

3 + 14 = 17, ELDE var 1.

Binler Basamağı

1 + 0 + 3 + 1(ELDE) = 5

olduğundan c=5’tir.

 

a = 3, b = 3 ve c = 5 olduğuna göre,

a.b + c = 3.3 + 5 = 14 çıkar.

Alıştırmalar-5

Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulalım.

Toplama İşlemi
Toplama İşlemi
Toplama İşlemi
Toplama İşlemi
Toplama İşlemi
Toplama İşlemi