KONU 34 - UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 1 - UZUNLUK ÖLÇÜ BİRİMLERİ


  • Bir yapının yüksekliği,
  • Bir kişinin boyu,
  • İki nokta arasındaki mesafe

vb. ölçüler, uzunluk ile ifade edilir.

Temel uzunluk ölçü birimi metredir. Metre “m” ile gösterilir. Örneğin, 5 m, “beş metre” anlamına gelir.

Uzunluk ölçüleri
  • Türkiye’deki ortalama insan boyu 1,73 metredir.
  • Ankara’da bulunan Atakule’nin yüksekliği 125 metredir.
 

Bazı uzunluklar metre ile ifade edildiğinde, çok büyük sayılarla karşılaşabiliriz.

Örneğin, Gaziantep ile Adana arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 220 000 metredir. Büyük uzunlukları böyle büyük sayılarla ifade etmek yerine, uzunluk için kullandığımız birimi değiştirebiliriz. 1000 metrelik uzunluk, 1 kilometreye (km'ye) eşittir. Uzunluk birimi için kilometreyi kullanarak, aynı uzaklığı "220 km" ile de ifade edebiliriz.

 

Metre kullanıldığında bazı sayılar ise, çok küçük olacaktır.

Örneğin, ortalama bir işçi karıncanın boyu 0,003 metredir. Bunun yerine, metrenin 1000’de biri olan milimetre (mm) kullanarak, ortalama bir işçi karıncanın boyunun 3 mm olduğunu da söyleyebiliriz.

 

Bu bölümde uzunluk için kullanılan 7 farklı ölçü birimi öğreniyoruz. Bu birimleri ve kısaltmalarını aşağıdaki listede bulabiliriz. Listede en büyük birim en üste ve en küçük birim en alta yazılmıştır.

Uzunluk Ölçü Birimi Kısaltma
kilometre km
hektometre hm
dekametre dam
metre m
desimetre dm
santimetre cm
milimetre mm
 

cm, santimetrenin ingilizcesi olan "centimeter" kelimesinin kısaltmasıdır. Bazen, cm yerine "santimetre" kelimesinin kısaltması olan sm de kullanılır.

Yukarıdaki birimlerin en büyüğü km ve en küçüğü mm’dir. Aynı uzunluğu bu birimlerden herhangi biri ile gösterebiliriz. Örneğin, ortalama insan boyunu 1,73 m, 173 cm, 1730 mm veya 0,173 dam ile ifade edebiliriz. Bu birimler arasındaki dönüşümlerin nasıl yapıldığını bir sonraki bölümde öğreniyoruz.