YÜZDELER


KONU 28: YÜZDELER

BÖLÜM 4: YÜZDELERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR


BÖLÜM 4: YÜZDELERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR

YÜZDE, KESİR VE ONDALIK GÖSTERİMİ KARŞILAŞTIRMA

Yüzde, kesir ve ondalık gösterim şeklinde verilen oranları karşılaştırabilmek için tümünü aynı gösterime dönüştürebiliriz.

..., ... ve ...’yı karşılaştıralım.

 

Tüm oranları kesre veya ondalık gösterime dönüştürüp, aynı sonucu elde edebiliriz. Fakat bu örnekte tüm oranları yüzdeye dönüştürmeyi tercih ediyoruz. Üçüncü oran yüzde formunda olduğu için ilk iki oranı dönüştürmemiz yeterlidir.

  • ... ... ...
  • ...
 

Böylece verilen oranların sırasıyla ..., ... ve ... olduğunu görüyoruz.

 

... > ... > ...

olduğu için, doğru sıralama

... > ... > ...

olmalıdır.

Alıştırmalar-7

Aşağıdaki verilen oranları karşılaştırıp, büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

...         ...         ...  : ... > ... > ...

...       ...           ...  : .........>........>.......

...       ...         ... : .........>........>.......

...         ...       ...     : .........>........>.......

...         ...         ...   : .........>........>.......

...         ...         ...   : .........>........>.......

 

BİR ÇOKLUĞUN YÜZDESİNE KARŞILIK GELEN MİKTARI BULMA

Bir çokluğun belli bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulabilmek için

  • çokluğu yüzde işaretinin yanındaki sayı ile çarpar,
  • bulduğumuz sayıyı 100’e böleriz.

500 gram beyaz peynirin sırayla ..., ..., ..., ... ve ...’ünü bulalım.

 
  • ...       : ... ...
  • ...     : ... ...
  • ...     : ... ...
  • ...     : ... ...
  • ...   : ... ...

Alıştırmalar-6

Aşağıdaki miktarları bulalım.

240’ın ...’u : ... 72...

75’in ...’si: ......

48’in ...’i: ......

100’ün ...’ü: ......

200’ün ...’ü: ......

80’in ...’i: ......

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Yüzdeler Konusuna Git