KONU 28 - YÜZDELER

BÖLÜM 4 - YÜZDELERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR


YÜZDE, KESİR VE ONDALIK GÖSTERİMİ KARŞILAŞTIRMA

Yüzde, kesir ve ondalık gösterim şeklinde verilen oranları karşılaştırabilmek için tümünü aynı gösterime dönüştürebiliriz.

..., ... ve ...’yı karşılaştıralım.

Bu örnek için tüm oranları yüzdeye dönüştürelim.

... ... ...

...

Böylece verilen oranların sırasıyla ..., ... ve ... olduğunu görüyoruz.

... > ... > ...

olduğu için, doğru sıralama

... > ... > ...

olmalıdır.

Alıştırmalar-7

Aşağıdaki verilen oranları karşılaştırıp büyükten küçüğe sıralayalım.

......... : ... > ... > ...

.........: .......>........>.......

......... : .......>........>.......

......... : .......>........>.......

... - ...... : .......>........>.......

.........: .......>........>.......

 

BİR ÇOKLUĞUN YÜZDESİNE KARŞILIK GELEN MİKTARI BULMA

Bir çokluğun yüzdesine karşılık gelen miktarı bulabilmek için, önce çokluğu yüzde işaretinin yanındaki sayı ile çarpar daha sonra 100’e böleriz.

500 gram beyaz peynirin sırayla ..., ..., ..., ... ve ...’ünü bulalım.

  • ...: ... ...
  • ...: ... ...
  • ...: ... ...
  • ...: ... ...
  • ...: ... ...

Alıştırmalar-6

Aşağıdaki miktarları bulalım.

240’ın ...’u : ... 72...

75’in ...’si: ......

48’in ...’i: ......

100’ün ...’ü: ......

200’ün ...’ü: ......

80’in ...’i: ......