YÜZDELER


KONU 28: YÜZDELER

BÖLÜM 1: YÜZDE NEDİR?


BÖLÜM 1: YÜZDE NEDİR?

Önceki konularda, bir parçanın bütüne oranını kesirlerle göstermiştik. Örneğin, bir bütünün yarısı, bu bütünün ...’si kadardı.

Bir miktarın bütüne oranını göstermenin farklı bir yolu da YÜZDEleri kullanmaktır.

YÜZDE NEDİR?

Bir bütünün 100 eşit parçadan oluştuğunu düşünelim. Bu bütünün yüzde A'sı, A tane parçanın oluşturduğu çokluğa denktir.

Yüzde, ... işareti ile gösterilir.

Yüzdeli ifadeler için, önce “yüzde” kelimesini ve daha sonra “...” işaretinin yanındaki sayıyı okuyoruz.

Yüzde Okunuşu
... yüzde otuz
... yüzde yüz
... yüzde altmış üç

Bir kıyafetin fiyatı, bir kalıp peynirin ağırlığı, dünyanın yüzölçümü vb. herhangi bir nicelik, bir bütün olarak düşünülebilir.

Aşağıdaki örneklerde, içerisinde yüzde geçen cümleler görüyoruz. Bir oranı yüzde ile ifade edebilmek için, bütünün 100 parçadan oluşması şart değildir.

  • Dünya yüzeyinin ...’i sular ile kaplıdır.
  • Türkiye’deki insanların ...’ü 15 yaşının altındadır.
  • Mustafa kahvaltıda evdeki peynirin ...’unu yemiştir.
  • Bu sezon, kıyafetlere ... indirim yapıldı.

Bir bütünün bir kısmının bu bütüne oranı, ... ile ... arasında bir yüzde ile ifade edilir.

  • Eğer bir bütün 100 parçadan oluşuyorsa, bunun yarısı 50 parçaya denk gelir. Bu nedenle, ... bir bütünün yarısıdır.
  • 100 parçanın dörtte biri 25 parçadır. Buna göre, bir bütünün dörtte biri aynı zamanda ...’idir.
  • Bütünün 100 parçadan oluştuğunu düşündüğümüz için ..., bu bütünün tamamını ifade eder.
Yüzdesi Miktarı
... Tamamı
... Yarısı
... Dörtte biri (çeyreği)
... Hiçbir miktarı

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Yüzdeler Konusuna Git