KONU 28 - YÜZDELER

BÖLÜM 3 - YÜZDE-ONDALIK GÖSTERİM DÖNÜŞÜMLERİ


Bu bölümde

öğreniyoruz.

 

YÜZDEYİ ONDALIK GÖSTERİME DÖNÜŞTÜRME

Yüzdeyi ondalık gösterime dönüştürmek için ... işaretinden sonra gelen sayıyı 100’e bölmemiz yeterlidir.

  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...

Alıştırmalar-5

Aşağıdaki yüzdeleri ondalık gösterime dönüştürelim.

... .... .....

... ........................

... ........................

...   ........................

... ........................

... ........................

 

ONDALIK GÖSTERİMİ YÜZDEYE DÖNÜŞTÜRME

Ondalık gösterimi yüzdeye dönüştürmek için ondalık gösterimi 100 ile çarpıp, bulduğumuz sayıyı ... işaretinin sağına yazmamız yeterlidir.

...’ü yüzdeye çevirelim.

 

... olduğu için ... olur.

...’yi yüzdeye çevirelim.

... olduğu için ... olur.

Alıştırmalar-6

Aşağıdaki ondalık gösterimleri yüzdeye dönüştürelim.

0,05 = .......................

0,22 = ..........................

0,6   = ..........................

0,18 = ..........................

0,01 = ..........................

0,45 = ..........................