KONU 36 - ZAMAN ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 2 - ZAMAN BİRİMLERİ ARASINDA YAPILAN ÇEVRİMLER


Zaman birimleri arasında çevrim yaparken aşağıda verilen çevrim tablosunu kullanabiliriz.

Zaman birimleri arasında dönüşüm

Büyük birimden, küçük birime geçerken çarpma kullanırız. Örneğin, 3 günün kaç saat olduğunu bulmak için 3’ü 24 ile çarparız.

Bir günün kaç dakikadan oluştuğunu bulalım.

 

1 gün 24 saattir ve 1 saat ise 60 dakikadır. Bu nedenle,

1 gün = 24 x 60 dakika = 1440 dakika

çıkar.

3 aylık bir yaz tatilinin kaç saat olduğunu bulalım.

 

1 ay yaklaşık 30 gün olduğu için, 3 ay yaklaşık 90 gün yapar. 1 gün ise, 24 saattir. Bu nedenle,

3 ay = 90 x 24 saat = 2160 saattir.

Yukarıdaki örnekte, bir ayın 30 gün olduğunu kabul ettik. Ay isimleri açık olarak verilmemişse, böyle bir yaklaşımda bulunabiliriz.

Alıştırmalar-1

Boşlukları dolduralım.

1 hafta = ......... saat

1 yıl     = ......... saat

5 hafta = ......... gün

10 gün = ......... dakika

1 saat  = ......... saniye

Küçük birimden büyük birime geçerken bölme yaparız. Örneğin, 360 dakikanın kaç saat olduğunu bulmak için, 360’ı 60’a böleriz.

1080 saniyenin kaç dakika olduğunu bulalım.

 

Dakikaya çevirebilmek için, saniye değerini 60’a böleriz.

...

olduğundan,

1080 saniye = 18 dakika

çıkar.

504 saatin kaç hafta olduğunu bulalım.

 

Önce, 504 saati güne çevirelim. 1 gün 24 saate eşit olduğundan, 504’ü 24’e bölmeliyiz.

...

olduğundan, 504 saat 21 güne eşittir. Şimdi ise, 21 günün kaç hafta olduğunu bulmamız gerekiyor.

...

olduğundan, 504 saat 3 haftaya eşittir.

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki zaman ölçülerini birbirine çevirelim.

 

1095 gün         = ....... yıl

11 520 dakika  = ....... gün

25 200 saniye  = ....... saat

144 ay             = ........ yıl

720 saat          = ....... ay

2880 dakika    = ....... gün

Yukarıdaki örneklerde her zaman kalansız bölümlerle karşılaştık. Eğer yaptığımız bölmede kalan 0’dan farklıysa, kalanı birim çevrimi yapmadan sonuca ekleriz.

913 saniyenin kaç dakika ve kaç saniye olduğunu bulalım.

 

Bu sorunun çözümü için 913’ü 60’a bölmemiz gerekir.

913 bölü 60

İşlem sonucunda bulduğumuz bölüm, 913 saniyenin içerisinde kaç dakika olduğunu verir. Kalan ise, 60’tan küçük olduğu için dakikaya çevrilemez. Buna göre, verilen süre 15 dakika ve 13 saniyeye eşittir.

913 saniye = 15 dakika 13 saniye

3080 dakikanın kaç gün kaç saat ve kaç dakika olduğu bulalım.

 

Önce, 3080 dakikayı saate çevirmek için 60’a bölelim.

3080 bölü 60

Yukarıdaki bölmeye göre 3080 dakikayı 51 saat ve 20 dakika şeklinde yazabiliriz.

51 saatin içerisinde kaç gün olduğunu bulmak için bu sayıyı 24’e böleriz.

51 bölü 24

51 saat, 2 gün ve 3 saate eşit olduğundan, 3080 dakika (yani 51 saat ve 20 dakika), 2 gün 3 saat ve 20 dakikaya eşittir.

Alıştırmalar-3

Aşağıdaki boşlukları dolduralım.

1000 saat     = ..5.. hafta ..6.. gün ve ..16.. saattir.

78 ay            =..... yıl ve ..... aydır.

8000 saniye = ..... saat ..... dakika ve ..... saniyedir.

896 dakika   = ..... saat ve ..... dakikadır.

312 gün       = ..... ay ...... hafta ve ..... gündür.