KONU 10 - ZİHİNDEN ÇARPMA VE BÖLME

BÖLÜM 1 - 10, 100 VE 1000 İLE ZİHİNDEN ÇARPMA


Zihinden Çarpma ve Bölme

Bir sayıyı 10 ile çarptığımızda sonuna (en sağına) bir adet “0” ekleriz.

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Yukarıda 10 ile çarpılan sayılarla işlem sonuçlarını karşılaştırdığımızda, bu sayıların sağına bir tane “0” eklendiğini görüyoruz.

Bir sayıyı 100 ile çarptığımızda sonuna iki adet “0” ekleriz. 1000 ile çarptığımızda ise, sonuna üç adet “0” ekleriz.

 • ......
 • ......
 • ......
 • ......
 • ......
 • ......
 • ......
 • ......

Bu konudaki alıştırmaları çözerken kâğıt-kalem kullanmayalım.

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............