KONU 5 - ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA

BÖLÜM 7 - ZİHİNDEN ÇIKARMA YÖNTEMLERİ - 2

ONLUKLAR HALİNDE EKSİLTME


Zihinden toplama ve çıkarma

Bu yöntem bir öncekinden daha uzun sürer.

Çıkanı 10’lukların ve birler basamağındaki rakamın toplamı şeklinde düşünürüz.

Her adımda eksilenden 10’ar 10’ar çıkarma yapar ve en sonda da çıkanın birler basamağındaki sayıyı çıkarırız.

 

Bu yöntem genellikle çıkanın 78 veya 96 gibi büyük sayılar olmadığı durumlarda daha yararlıdır.

78 – 26 işleminin sonucunu bulalım.

26’nın içinde 2 adet 10 ve 1 adet 6 olduğundan, sırayla bu sayıları eksilenden çıkarırız.

78 – 10 = 68

68 – 10 = 58

58 – 6 = 52

96 – 38 işlemini zihinden yapalım.

38 = 10 + 10 + 10 + 8 olduğu için, 96’dan 3 defa 10 ve 1 defa 8 çıkarabiliriz.

96 – 10 = 86

86 – 10 = 76

76 – 10 = 66

66 – 8 = 58

Alıştırmalar-7

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden yapalım.

53 – 24 =..........

73 – 36 =..........

38 – 16 =..........

81 – 23 =..........

67 – 24 =..........

93 – 36 =..........

86 – 32 =..........

64 – 22 =..........

 

Bu konuyu pekiştirmek için