KONU 5 - ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA

BÖLÜM 1 - ZİHİNDEN TOPLAMA YÖNTEMLERİ-1

SAYILARDAN BİRİNİ BASAMAKLARINA AYIRMA


Zihinden toplama ve çıkarma

Zihinden toplama veya çıkarma yaparken kâğıt-kalem kullanmıyoruz. İşlemi aklımızdan yapıp, sonucunu söylüyoruz.

Kâğıt kalemle toplama ve çıkarma işlemleri yaparken kullandığımız yöntemlerin aynısını zihinden işlem yaparken uygulamak zor olabililir. Bu nedenle, zihinden işlem yaparken işimizi kolaylaştırabilecek farklı yöntemler kullanıyoruz. Bu konuda zihinden toplama yapmak için 5, zihinden çıkarma yapmak için 2 farklı yöntem öneriyoruz.

ZİHİNDEN TOPLAMA

Zihinden toplama yaparken, verilen sayılara göre bu konudaki yöntemlerden birini kullanabiliriz.

Zihinden toplama yapabilmek için kullandığımız ilk yöntemle başlayalım.

 

SAYILARDAN BİRİNİ BASAMAKLARINA AYIRMA

İki basamaklı bir sayı,

  • 10’un tam katı olan bir sayı ile
  • birler basamağındaki rakamın

toplamı şeklinde yazılabilir.

  • 63 = 60 + 3
  • 48 = 40 + 8
  • 73 = 70 + 3
  • 18 = 10 + 8

Bu zihinden toplama yönteminde,

  • Sayılardan birini iki parçaya ayırırız (10'un tam katı + Birler basamağındaki rakam),
  • Bu parçaları diğer sayıya sırayla zihinden ekleriz.

53 + 29 işlemini zihinden yapalım.

İlk olarak, 29 sayısını 20 + 9 şeklinde basamaklarına ayıralım. Daha sonra, 53’e sırasıyla 20 ve 9 sayılarını ekleyelim.

53 + 20 = 73

73 + 9 = 82

Böylece, toplamın 82 olduğunu bulmuş oluruz.

Bu yöntemde hangi sayıyı basamaklarına ayıracağımız farketmez.

Şimdi, toplamdaki ilk sayıyı basamaklarına ayırarak, önceki örnekteki işlemi tekrarlayalım.

53 + 29 işlemini zihinden yapalım.

53’ü basamaklarına ayırdığımızda 53 = 50 + 3 buluruz. Bu nedenle, 29’a önce 50’yi ve daha sonra 3’ü ekleyebiliriz.

29 + 50 = 79

79 + 3 = 82

Sayılardan biri 10’un tam katı ise, basamaklara ayırmadan işlemi tek adımda zihinden gerçekleştirebiliriz.

Aşağıdaki alıştırmaları çözerken kâğıt-kalem kullanmayalım.

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki işlemleri zihinden yapalım.

83 + 15 =..........

45 + 68 =..........

71 + 12 =..........

83 + 20 =..........

25 + 33 =..........

42 + 28 =..........

85 + 73 =..........

12 + 37 =..........

 

Bu konuyu pekiştirmek için