KONU 5 - ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA

BÖLÜM 3 - ZİHİNDEN TOPLAMA YÖNTEMLERİ-3

ONLUKLAR HALİNDE TOPLAMA


Zihinden toplama ve çıkarma

İki basamaklı bir sayıyı, 10’ların ve birler basamağındaki rakamın toplamı şeklinde düşünebiliriz.

43 = 10 + 10 + 10 + 10 + 3

28 = 10 + 10 + 8

36 = 10 + 10 + 10 + 6

Bu yöntemde sayılardan birini yukarıdaki gibi onluklarına ayırıp, bulduğumuz parçaları diğer sayıya adım adım ekleriz.

53 + 29 işlemini zihinden yapalım.

29 = 10 + 10 + 9 olduğundan, 53’e iki defa 10 ve bir defa 9 eklemeliyiz.

53 + 10 = 63

63 + 10 = 73

73 + 9 = 82

73 + 36 işlemini zihinden yapalım.

36 = 10 + 10 + 10 + 6’dır. 73’e üç defa 10 ve bir defa 6 eklememiz gerekir.

73 + 10 = 83

83 + 10 = 93

93 + 10 = 103

103 + 6 = 109

85, 93 gibi sayıları bu şekilde parçalayıp eklemek uzun süreceğinden, bu yöntemi genellikle onlar basamağı düşük olan sayılar için kullanırız.

Alıştırmalar-3

Aşağıdaki işlemleri zihinden yapalım.

67 + 29 =..........

81 + 30 =..........

25 + 24 =..........

42 + 17 =..........

86 + 36 =..........

91 + 24 =..........

73 + 31 =..........

65 + 24 =..........

 

Bu konuyu pekiştirmek için