2014-2015 TEOG 1. DÖNEM ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLÜ DENEME

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: $\left( 0,5\right)^4$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 2

Soru 2: $15$ ile $75$ arasında kaç tane tam kare sayı vardır?

SORU 3

Bu soru 2016-2017 1. Dönem TEOG Sınavı’nın müfredatı içerisinde bulunmamaktadır.

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisinde verilen şekiller doğruya göre birbirinin ötelemeli yansımasıdır?

SORU 4

Bu soru 2016-2017 1. Dönem TEOG Sınavı’nın müfredatı içerisinde bulunmamaktadır.

Soru 4: Bir sınıftaki bilgisayar kullanım sürelerine göre öğrenci sayılarının dağılımı, aşağıdaki histogramda verilmiştir.

TEOG Soru

Histograma göre, öğrencilerin bilgisayar kullanım süreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

SORU 5

Soru 5: ${1 \over 1024}$ sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 6

Soru 6: $\sqrt{0,25}+\sqrt{1,96}$ işleminin sonucu kaçtır?

SORU 7

Soru 7: Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür?

SORU 8

Soru 8: $3^{12}$ adet cevizi $9$ kardeş aralarında eşit olarak paylaşırsa her bir kardeşe kaç adet ceviz düşer?

SORU 9

Bu soru 2016-2017 1. Dönem TEOG Sınavı’nın müfredatı içerisinde bulunmamaktadır.

Soru 9:

TEOG Soru

Yukarıdaki bir fraktalın ilk iki adımı verilmiştir. Bu fraktalın3. adımında kaç çember bulunur?

SORU 10

Soru 10: $1+\sqrt{20}$ sayısı ile aşağıdakilerden hangisi toplanırsa sonuç bir tam sayı olur?

SORU 11

Soru 11: Uranüs gezegeninin güneşe uzaklığı yaklaşık $2 871 000 000$ km’dir. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 12

Soru 12: Uzunluğu $\sqrt{80}$ cm olan bir tel, $\sqrt{5}$ uzunluğunda eş parçalara ayrıldığında kaç parça elde edilir?

SORU 13

Bu soru 2016-2017 1. Dönem TEOG Sınavı’nın müfredatı içerisinde bulunmamaktadır.

TEOG Soru

Soru 13: Şekildeki ABCD paralelkenarı 4 birim sağa, 5 birim yukarı ötelenerek A’B’C’D’ paralel kenarı elde ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi A’B’C’D’ paralelkenarının köşelerinden birinin koordinatları değildir?

SORU 14

Soru 14: $2^3.3^2$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 15

Soru 15: Bir karenin alanı, kenar uzunlukları $12$ cm ve $18$ cm olan bir dikdörtgenin alanına eşittir. Bu karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

SORU 16

Soru 16: Şekildeki ABCD ve KLMD karelerinin alanları sırasıyla 169 cm2 ve 25 cm2’dir. Buna göre, |AK| kaç santimetredir?

SORU 17

Soru 17: ${4 \over 6}.{4 \over 6}.{4 \over 6}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 18

Soru 18: Bir karınca $\sqrt{180}$ metrelik bir yolun $\sqrt{125}$ metrelik kısmını yürümüştür. Geriye kaç metrelik yol kalmıştır?

SORU 19

Soru 19: $-4^{-3}$ sayısının $2^{-4}$ sayısına bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 20
TEOG Soru

Soru 20: Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen $k$ sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Yukarıdaki deneme sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden edinilen orjinal sorulara göre düzenlenmiştir.

Yukarı Çık