2014-2015 TEOG 1. DÖNEM (MAZERET SINAVI) ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLÜ DENEME

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: $2^{-2}$ sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 2

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisindeki sayıların çarpımı $\sqrt{24}$ eder?

SORU 3

Bu soru 2016-2017 1. Dönem TEOG Sınavı’nın müfredatı içerisinde bulunmamaktadır.

TEOG Soru

Soru 3: Şekildeki üçgen x eksenine göre yansıtıldığında kare ile birlikte oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 4

Bu soru 2016-2017 1. Dönem TEOG Sınavı’nın müfredatı içerisinde bulunmamaktadır.

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisinde verilen şekiller, doğruya göre birbirinin ötelemeli yansımasıdır?

SORU 5

Soru 5: $\sqrt{0,81}+\sqrt{1,44}$ işleminin sonucu kaçtır?

SORU 6

Soru 6: $3^6.3^a=9^{12}$ olduğuna göre $a$ kaçtır?

SORU 7

Soru 7: Babası Ali’ye ekim ayının yalnızca tam kare sayı olan günlerinde yirmişer lira harçlık vermiştir. Ali, ekim ayında toplam kaç lira harçlık almıştır?

SORU 8

Soru 8: $a$ ve $b$ birer tamsayı olmak üzere, $\sqrt{72}$ sayısı $a\sqrt{b}$ biçiminde yazılırsa $a+b$ toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

SORU 9

Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi $\sqrt{5}$ ile bölündüğünde sonuç tam sayı olmaz?

SORU 10

Soru 10: $\sqrt{45}+\sqrt{125}+\sqrt{20}$ işleminin sonucu kaçtır?

SORU 11
TEOG Soru

Soru 11: Kareli zeminde verilen yukarıdaki şeklin alanı $117 cm^2$’dir. Buna göre $|AB|$ kaç santimetredir?

SORU 12

Soru 12: $\sqrt{34}$ ile $\sqrt{101}$ sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır?

SORU 13

Soru 13: $\left( 3\sqrt{6}+\sqrt{6}\right)-\left( \sqrt{6}-2\sqrt{6}\right)$ işleminin sonucu kaçtır?

SORU 14

Soru 14: $a\sqrt{7}=\sqrt{63}$ olduğuna göre, $a$ sayısı kaçtır?

SORU 15
TEOG Soru

Soru 15:Yukarıdaki boyalı şeklin çevre uzunuluğunun kaç milimetre olduğunu gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 16

Soru 16: Bir bakteri kültüründeki bakteri sayısı, her gün bir önceki günün $10$ katına çıkıyor.

Birinci günün sonunda kültürde $15 000$ bakteri olduğuna göre, 4. günün sonundaki bakteri sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 17

Soru 17: $\left( 0,4 \right)^a={16 \over 625}$ olduğuna göre, $a$ kaçtır?

SORU 18

Soru 18: $-{1 \over 343}$ sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 19

Soru 19: $1$ kilogram unun tamamıyla aynı büyüklükte $4$ ekmek yapılmaktadır. $128$ kilogram unun tmamıyla aynı ekmeklerden kaç tane yapılır?

SORU 20

Bu soru 2016-2017 1. Dönem TEOG Sınavı’nın müfredatı içerisinde bulunmamaktadır.

TEOG Soru

Soru 20:Bir sınavda alınan notlara göre öğrenci sayılarının dağılımna ait histogram yukarıda verilmiştir. $60$’tan yüksek not alanların başarılı sayıldığı bu sınavda kaç öğrenci başarısız olmuştur?

Yukarıdaki deneme sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden edinilen orjinal sorulara göre düzenlenmiştir.

Yukarı Çık