2015-2016 TEOG 1. DÖNEM ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLÜ DENEME

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: ${1 \over 6^{-2}}$ sayısı aşağıdakilerden hamgisine eşittir?

SORU 2

Soru 2: $(0,7).(0,7).(0,7)=(0,7)^a$ ve

${1 \over 5}.{1 \over 5}.{1 \over 5}.{1 \over 5}.{1 \over 5}=5^b$ olduğuna göre $a+b$ kaçtır?

SORU 3

Soru 3: $5^{-4}$ sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 4

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi bir sayının bilimsel gösterimidir?

SORU 5

Soru 5: $4^6$ ile ${1 \over 8}$ sayılarının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 6

Soru 6: Birler basamağı $9$ olan üç basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır?

SORU 7

Bu soru 2016-2017 1. Dönem TEOG Sınavı’nın müfredatı içerisinde bulunmamaktadır.

Soru 7: $2x(3x-5)=6x^2-ax$

ifadesi bir özdeşlik olduğuna göre $a$ kaçtır?

SORU 8

Soru 8: $\sqrt{12}+\Box=\sqrt{75}-\sqrt{3}$

Bu eşitliğe göre $\Box$ yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır?

SORU 9

Soru 9:

TEOG Soru

Soru 9: Bir okçu, yukarıda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan daire şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır. Hedef tahtasının yerden yüksekliği 3 metredir.

Atılan ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre, saplandığı noktanın yerden yüksekliği, metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

SORU 10

Q rasyonel sayılar kümesini,

Z tam sayılar kümesini,

I irrasyonel sayılar kümesini ve

N doğal sayılar kümesini göstermektedir.

Soru 10: Bu kümelerden hangi ikisinin birleşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur?

SORU 11

Soru 11: Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

SORU 12

Soru 12: $5^6$ tane kalemin tamamı, 25 boş kutuya eşit sayıda yerleştirildiğinde her bir kutuda kaç kalem olur?

SORU 13

Soru 13: $\sqrt{80}$ metre uzunluğundaki bir telin $\sqrt{20}$ metresi kullanılıyor.

Buna göre geriye telin kaçta kaçı kalmıştır?

SORU 14

Soru 14: Alanı $4,41$ cm2 olan karenin bir kenarının uzunluğu, alanı $1,96$ cm2 olan bir karenin bir kenarının uzunluğundan kaç santimetre fazladır?

SORU 15

Soru 15: ${27.3^2 \over 3^4}$ işleminin sonucu kaçtır?

SORU 16

Soru 16: Alanı $24$ cm2 olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz?

SORU 17

Soru 17: Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?

SORU 18

Bu soru 2016-2017 1. Dönem TEOG Sınavı’nın müfredatı içerisinde bulunmamaktadır.

TEOG Soru

Soru 18: Şekildeki ABDE karesinin alanı $256$ cm2 ve BCD dik üçgeninin alanı $128$ cm2 dir.

Buna göre |EC| kaç santimetredir?

SORU 19

Soru 19: $\sqrt{288}$ kilometrelik bir yolun yarısını dakikada $\sqrt{8}$ kilometre, diğer yarısını dakikada $\sqrt{18}$ kilometre hızla giden bir araç, bu yolun tamamını kaç dakikada gider?

SORU 20

Soru 20: Aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik dizinin ilk beş terimi olabilir?

Yukarıdaki deneme sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden edinilen orjinal sorulara göre düzenlenmiştir.

Yukarı Çık