TEOG 2015-2016 1.DÖNEM ÇIKMIŞ SORULAR (MAZERET)-ÇÖZÜMLÜ DENEME SINAVI

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: $400 000 \times 9000$ işleminin sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2

Soru 2: Aşağıdaki sayılardan hangisi $2^{-6}$ sayısına eşit değildir?

SORU 3

Soru 3: Bir ayrıtının uzunluğu $a$ metre olan küpün hacmi $a^3$ metreküptür.

Buna göre ayrıtlardan birinin uzunluğu $0,4$ metre olan küp şeklindeki akvaryum en fazla kaç metreküp su alır?

SORU 4
TEOG Soru

Soru 4: Şekilde kenar uzunlukları verilen ABCD karesinin alanının, EFGH dikdörtgeninin alanına oranı kaçtır?

SORU 5

Soru 5: Alanı $\sqrt{32}$ cm2 olan dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu 4 cm olduğuna göre diğer kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

SORU 6

Soru 6: $\sqrt{72}+\sqrt{81}-\sqrt{162}$ işleminin sonucu kaçtır?

SORU 7

Soru 7: $9^5.3^{-2}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 8

Soru 8: $2^{10}$ sayfalık bir kitabın her gün $16$ sayfasını okuyan Çağla, bu kitabın tamamını kaç günde okur?

SORU 9

Soru 9: $\left( -{1 \over 7}\right).\left( -{1 \over 7}\right).\left( -{1 \over 7}\right)=\Box^{-3}$ eşitliğinde $\Box$ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

SORU 10

Soru 10: Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu bir tam kare sayı değildir?

SORU 11

Soru 11: Alanı $1,69$ cm2 olan bir karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

SORU 12

Soru 12: $a$ ve $b$ birer doğal sayıdır.

$\sqrt{192}$ sayısı $a \sqrt{b}$ biçiminde yazıldığında $a$’nın en büyük değeri için $a+b$ kaç olur?

SORU 13

Soru 13: Bir aritmetik diznin terimleri olan $30$ ve $54$ sayıları arasında bu dizinin üç terimi daha bulunmaktadır.

Aşağıdaki sayılardan hangisi bu üç terimden biridir?

SORU 14

Soru 14: $\sqrt{64}$ sayısı aşağıdaki sayı kümelerinden hangisinin elemanı değildir?

SORU 15

Soru 15: Kenar uzunlukları $\sqrt{50}$ cm ve $\sqrt{18}$ cm olan bir dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?

SORU 16
TEOG Soru

Soru 16: Dikdörtgen şeklindeki kartondan, alanları $81$ cm2, $36$ cm2 ve $25$ cm2 olan kare şeklindeki üç parça şekildeki gibi kesilerek çıkarılıyor.

Buna göre kalan karton parçasının çevresi kaç santimetredir?

SORU 17

Soru 17: Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu bir tam sayı değildir?

SORU 18
TEOG Soru

Soru 18: Şekilde O noktasında bulunan bir aracın K, L, M, N, P noktalarına uzaklıkları verilmiştir.

Bu araç ok yönünde $\sqrt{210}$ km yol aldığında bulunduğu yer, hangi ardışık iki nokta arasında olur?

SORU 19

Soru 19: $a$ ve $b$ birer doğal sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi $a \over b$ şeklinde yazılamaz?

SORU 20

Bu soru 2016-2017 1. Dönem TEOG Sınavı’nın müfredatı içerisinde bulunmamaktadır.

TEOG Soru

Soru 20: Aşağıdakilerden hangisindeki eşitlik, $x$ yerine yazılan her gerçek sayı için doğrudur?

Yukarıdaki deneme sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden edinilen orjinal sorulara göre düzenlenmiştir.

Yukarı Çık