2014-2015 TEOG 2. DÖNEM MAZERET SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLÜ DENEME

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: $7^5.7^5$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 2

Soru 2: Aşağıdaki cisimlerden hangisi tabanına dik bir düzlemle kesildiğinde ara kesit bir üçgen olamaz?

SORU 3

Soru 3: $2, 2\sqrt{2}, a, 4\sqrt{2}, b, 8\sqrt{2}$

Yukarıdaki geometrik dizide $a.b$ kaçtır?

SORU 4

Soru 4: Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

SORU 5
TEOG Soru

Soru 5: Yukarıdaki modelde ev, sinema ve marketin konumları bir dik üçgenin köşeleri olup E, S ve M harfleri ile gösterilmektedir.

Buna göre, evin sinemaya uzaklığının evin markete uzaklığına oranı, aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 6
TEOG Soru

Soru 6: Şekildeki $ABC$ dik üçgeninde $m( \widehat{ABC})=70^{\circ}$ ve $m( \widehat{CAB})=90^{\circ}$ dir. $[AD]$, $\widehat{CAB}$'nın açıortayı olduğuna göre, aşağıdaki doğru parçalarından hangisi en uzundur?

SORU 7

Soru 7: Bir çeşitkenar üçgenin kenarlarından ikisinin uzunlukları 6 cm ve 7 cm'dir.

Bu üçgenin üçüncü kenarının uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç tam sayı değeri vardır?

SORU 8
TEOG Soru

Soru 8: Şekilde $[DE] \parallel [BC]$ ve $[EC] \parallel [AB]$'dir. $|AB|=12$ cm, $|AD|=6$ cm ve $|EC|=4$ cm olduğuna göre, $|DC|$ kaç santimetredir?

SORU 9

Soru 9: Her birinin alanı $18$ cm2 olan iki eş dikdörtgenin uzun kenarları çakıştırıldığında bir kare oluşuyor.

Bu karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir?

SORU 10

Soru 10: Şekildeki $ABCD$ ve $FECG$ karedir. $A(ABCD)=144$ cm2 ve $A(FECG)=25$ cm2 olduğuna göre, $|EB|$ kaç santimetredir?

SORU 11

Soru 11: K, U, V, V, E, T harflerinin tamamı her yüzde bir harf olacak şekilde bir küpün yüzlerine yazılıyor.

Bu küp iki kez atıldığında üst yüzüne sırasıyla E, V harflerinin gelme olasılığı nedir?

SORU 12

Soru 12: Şekilde A, B, C noktaları m doğrusu üzerinde D, E noktaları n doğrusunun üzerindedir.

Buna göre, köşeleri bu noktalardan herhangi üçü olan kaç farklı üçgen çizilebilir?

SORU 13
TEOG Soru

Soru 13: Şekilde $[AE]$ ve $[BD]$, $C$ noktasında kesişmektedir. $ABC \cong EDC$ eşliği bilindiğine göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

SORU 14
TEOG Soru

Soru 14: Yukarıdaki tablo bir bilgisayar mağazasının altı günde yaptığı günlük bilgisayar satış sayılarını göstermektedir.

Tablodaki veri grubunun standart sapması kaçtır?

SORU 15

Soru 15: Alanı $a^2$ metrekare olan arsaya alanı $b^2$ metrekare olan bir ev yapılıyor.

$a$ ve $b$'nin alabileceği her değer için arsanın kalan kısmının alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 16

Soru 16: ${x^2+5x+4 \over x+1}$ cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 17
TEOG Soru

Soru 17: Verilen koordinat sisteminde A(3, 0) ve B(0, 6) noktalarından geçen d doğrusunun eğimi nedir?

SORU 18

Soru 18: Bir sayının $3$ fazlasının yarısı, aynı sayının $2$ eksiğinin ${1 \over 3}$'ine eşittir.

Bu sayının $1$ fazlasının yarısı kaçtır?

SORU 19

Soru 19: Denklemleri $x=2$ ve $y=-x+3$ olan doğrularla $x$ ve $y$ eksenlerinin sınırladığı yamuğun alanı kaç birimkaredir?

SORU 20

Soru 20: Aşağıdakilerden hangisi bir kare dik primanın açılımı olamaz?

Yukarı Çık