2014-2015 TEOG 2. DÖNEM ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLÜ DENEME

KALAN SÜRE: 
SORU 1

I. $\sqrt{13}$

II. $\sqrt{1,6}$

III. $\sqrt{4 \over 9}$

IV. $\sqrt{1,21}$

Soru 1: Yukarıda verilen sayılardan hangileri rasyonel sayıdır?

SORU 2
TEOG Soru

Soru 2: Şekildeki F, G, H ve T noktalarından hangisi [DE]'nın uç noktalarıyla birleştirilirse ABC üçgenine eş bir üçgen elde edilir?

SORU 3

Soru 3: $7^8:7^a=7^{-4}$ olduğuna göre $a$ kaçtır?

SORU 4

Alanı $288$ cm2 olan karenin çevre uzunluğu ile bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu birbirine eşittir.

Soru 4: Buna göre, eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir?

SORU 5

Soru 5: Kenarlarından ikisinin uzunluğu $8$ cm ve $5$ cm olan bir üçgenin diğer kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

SORU 6
TEOG Soru

Soru 6: Çeşitkenar üçgensel bölge şeklindeki bir kağıdın AB kenarı BC kenarı ile çakışacak şekilde katlanıyor.

Kağıt tekrar açıldığında elde edilen BD katlama çizgisi, ABC üçgeninin hangi yardımcı elemanı olur?

SORU 7

Soru 7: Uzunluğu $15$ cm olan [AB]'na, B noktasından dik olarak çizilen [BC]'nın uzunluğu 8 cm'dir.

Buna göre, |AC| kaç santimetredir?

SORU 8
TEOG Soru

Soru 8: Şekildeki $ABC$ üçgeninde $[AB] \perp [BC]$'tir. $|AC|=12$ cm ve $sinx={2\over 3}$ olduğuna göre, $|BC|$ kaç santimetredir?

SORU 9

Soru 9: Birbirine eş 4 tane eşkenar üçgen ve bir kareden oluşan aşağıdaki şekillerden hangisi, bir kare dik piramidin açınımı olamaz?

SORU 10

Soru 10: Aşağıdaki grafiklerde farklı mağazalara ait yılın ilk üç ayındaki televizyon satışı sayıları gösterilmiştir.

Bu grafiklerin hangisinde, satış sayılarının standart sapması diğerlerinden daha küçüktür?

SORU 11
TEOG Soru

Soru 11: Şekilde B, C, D, E noktaları d doğrusunun üzerinde, A noktası ise d doğrusunun dışındadır.

Köşeleri bu noktalardan herhangi üçü olan kaç farklı üçgen çizilebilir?

SORU 12

Soru 12: A şehrinden B şehrine hava, kara, deniz ve demir yolu ile gidilebilmektedir.

A şehrinden B şehrine gidecek olan Ali ve Ayşe'nin aynı ulaşım yolu ile gitme olasılığı nedir?

SORU 13
TEOG Soru

Soru 13: Şekildeki dik üçgende $m( \widehat{A})=90$ dir. $[BC]$ kenarına $T$ noktasında teğet olan $A$ merkezli çember yayı $[AC]$'nı $D$ noktasında, $[AB]$'nı $E$ noktasında kesmektedir.

$|DC|$>$|BE|$ olduğuna göre, ABC üçgeninin açılarının ölçülerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 14

Soru 14: Aşağıda isimleri verilen geometrik cisimlerden hangisi tabanına dik bir düzlem ile kesildiğinde ara kesit bir kare olamaz?

SORU 15

Soru 15: $23$, $29$, $a$, $41$ sayıları aritmetik bir dizinin ardışık dört terimi olduğuna göre, $a$ kaçtır?

SORU 16
TEOG Soru

Soru 16: Verilen rampanın yüksekliği için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa, rampanın eğimi % 20 olur?

SORU 17

Soru 17: $x^2+7x+12$ ifadesinin çarpanları $x+a$ ve $x+b$ olduğuna göre, $a+b$ kaçtır?

SORU 18

Soru 18: Denklemi $6x-ay+5=0$ olan doğrunun eğimi ${2 \over 3}$ olduğuna göre, $a$ kaçtır?

SORU 19

Soru 19: Aşağıdakilerden hangisi bir özdeşlik değildir?

SORU 20

Soru 20: 102 litre süt, şişeler tam dolacak şekilde 2 litrelik ve 3 litrelik şişelere konuyor. Toplam şişe sayısı 42 olduğuna göre, kaç tane 2 litrelik şişe kullanılmıştır?

Yukarı Çık