2015-2016 TEOG 2. DÖNEM ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLÜ DENEME

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: $\left({3 \over 7}\right)^3$ sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 2

Soru 2: $a$ ve $b$ birer rakamdır.

$\sqrt{0,ab}$ bir rasyonel sayı olduğuna göre $a$ aşağıdakilerden hangisi olamaz?

SORU 3
TEOG Soru

Soru 3: Şekildeki $ABC$ üçgeninin çevresi santimetre cinsinden bir tam sayı ve $|BC|=11$ cm'dir.

Buna göre ABC üçgeninin çevresi en az kaç santimetredir?

SORU 4
TEOG Soru

Soru 4: Kareli zeminde verilen $KLM$ üçgeninde $[LM]$ kenarına ait kenarortayın ve yüksekliğin $[LM]$ kenarını kestiği noktalar arasındaki uzaklık $12$ cm'dir.

Buna göre $|LM|$ kaç santimetredir?

SORU 5
TEOG Soru

Soru 5: Yukarıdaki şekilde bir dikdörtgenler prizması ve bu prizmanın açınımı verilmiştir.

Buna göre açınımdaki $X$ noktası dikdörtgenler prizmasının hangi köşesidir?

SORU 6

Soru 6: $DEF$ üçgeninin çevresinin ABC üçgeninin çevresine oranı ${2 \over 3}$'tür.

$DEF \cong ABC$ ve $|BC|=24$ cm olduğuna göre $|EF|$ kaç santimetredir?

SORU 7
TEOG Soru

Soru 7: Şekilde verilen dik koni ile ilgili;

I. Tepe noktası $O$ noktasıdır.

II. $SO$ yüksekliğidir.

III. Açınımı bir üçgen ve bir daireden oluşur.

IV. Ana doğrulardan biri $PS$ doğrusudur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

SORU 8

Soru 8: Tabanı düzgün çokgen olan bir dik piramidin $7$ köşesi vardır. Bu piramidin yan yüzlerinin alanları toplamı $120$ cm2 ve tabanının çevresi $24$ cm'dir.

Buna göre bir piramidin yan yüz yüksekliği kaç santimetredir?

SORU 9
TEOG Soru

Soru 9: Şekildeki $EBAD$ ve $KLCB$ karelerinin alanları sırasıyla $64$ cm2 ve $225$ cm2'dir.

$[EC] \perp [AK]$ olduğuna göre $|AC|$ kaç santimetredir?

SORU 10
TEOG Soru

Soru 10: Şekildeki $ABC$ üçgeninde $AB \perp [BC]$, $m(\widehat{CAB})=37^{\circ}$ ve $|CB|=12$ cm olduğuna göre $|AC|$ kaç santimetredir?

($cos53^{\circ}=0,6$ kabul ediniz.)

SORU 11
TEOG Soru

Soru 11: 96 birim küpten oluşan şekildeki dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeyi boyanıyor.

En az bir yüzü boyalı birim küpler atıldıktan sonra geriye kaç tane birim küp kalır?

SORU 12

Soru 12: Üç kutunun her birinde aynı özelliğe sahip, $1$ ve $2$ sayılarının yazılı olduğu ikişer kart vardır.

Bu kutuların her birinden rasgele birer kart alındığında, alınan kartların üzerinde yazılı olan sayıların toplamının 5 olma olasılığı kaçtır?

SORU 13
TEOG Soru

Soru 13: Yukarıda verilen $k$ ve $m$ doğruları paraleldir. $k$ doğrusu üzerinde $A$, $B$, $C$ noktaları ve $m$ doğrusu üzerinde $D$, $E$, $F$, $G$, $H$ noktaları bulunmaktadır.

Buna göre köşeleri bu sekiz noktadan dördü olacak şekilde kaç farklı dörtgen çizilebilir?

SORU 14

Soru 14: Aşağıdakilerden hangisi $x^2+6y-xy-6x$ ifadesinin çarpanlarından biridir?

SORU 15
TEOG Soru

Soru 15: Koordinat düzleminde 1. konumdaki şeklin 2. konuma geçişi aşağıdaki verilen hangi iki hareketin sonucu oluşmuş olabilir?

SORU 16

Soru 16: ${x^2+x-20 \over x^2-16}$ cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 17
TEOG Soru

Soru 17: Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi ${1 \over 2}$'dir?

SORU 18

Soru 18: ${3x \over 2}+{5 \over 4}={1 \over 2}+{x \over 2}$ denklemini sağlayan $x$ sayısı kaçtır?

SORU 19
TEOG Soru

Soru 19: Doğrusal bir yol boyunca şekildeki gibi $6$ tane fidan dikilmiştir. Bu fidanlar arasındaki ilk üç aralığın her biri $x$ metre, son iki aralığın her biri $y$ metredir.

$x$ sayısı, $y$ sayısından $2$ fazla ve $2.$ fidan ile $5.$ fidan arasındaki aralıkların uzunlukları toplamı $22$ metre olduğuna göre $x$ sayısı kaçtır?

SORU 20

Soru 20: Bozuk bir baskül, üzerindeki bir kütleyi gerçek kütlesinden $2$ kilograma kadar daha fazla veya $5$ kilograma kadar daha az gösterebilmektedir. Bu baskülün $70$ kilogram gösterdiği bir kişinin gerçek kütlesi $x$ kilogramdır.

Buna göre $x$'in değer alabileceği en geniş aralık aşağıdaki eşitsizliklerin hangisinde verilmiştir?

Yukarı Çık