2016-2017 TEOG 2. DÖNEM ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLÜ DENEME

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi $6x^2 . y$ cebirsel ifadesine özdeştir?

SORU 2

Soru 2: $a=2$, $b=3$ ve $c=5$ olduğuna göre 180 sayısının $a$, $b$, $c$ cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 3

Soru 3: Kenarlarından birinin uzunluğu $\sqrt{44}$ cm olan bir dikdörtgenin alanı santimetrekare cinsinden bir doğal sayıdır.

Buna göre bu dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

SORU 4
TEOG Soru

Soru 4: Yukarıda verilen doğrulardan hangilerinin eğimi negatiftir?

SORU 5

Soru 5: Çevresi $\sqrt{162}$ cm olan bir üçgenin kenar uzunluklarından ikisi $\sqrt{8}$ cm ve $\sqrt{18}$ cm olduğuna göre diğer kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

SORU 6

Soru 6: Renkleri dışında aynı özelliklere sahip $12$ top bir torbaya atılıyor.

Torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı ${1 \over 3}$ olduğuna göre bu torbada mavi renkle olmayan kaç top vardır?

SORU 7
TEOG Soru

Soru 7: Kareli kağıt üzerinde verilen K noktasının, O noktası etrafında döndürülmesiyle oluşan görüntülerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

SORU 8

Soru 8: Renkleri dışında aynı özelliklere sahip $5$ mavi, $6$ beyaz, $3$ turuncu ve $5$ sarı bilyenin bulunduğu torbadan rastgele bir bilye çekilecektir.

Buna göre hangi renk bilyenin çekilme olasılığı en azdır?

SORU 9
TEOG Soru

Soru 9: Şekildeki $ABCD$ dörtgeninde; $m(\widehat{CAB})=46^{\circ}$, $m(\widehat{ABC})=66^{\circ}$, $m(\widehat{CDA})=82^{\circ}$ ve $m(\widehat{DAC})=52^{\circ}$ dir.

Buna göre aşağıdakilerin en uzunu hangisidir?

SORU 10
TEOG Soru

Soru 10: Şekildeki $ABC$ dik üçgeninde $[AB] \perp [AC]$'tir.

$|AB|=2\sqrt{13}$ cm ve $|AC|=4\sqrt{3}$ cm olduğuna göre $|BC|$ kaç santimetredir?

SORU 11

Soru 11: $(3x + 7).(4x -2)$ işleminin sonucu olan cebirsel ifadede $x$'in katsayısı kaçtır?

SORU 12

Soru 12: $x^2 + ax + 64$ cebirsel ifadesi bir tam kare ifade olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olabilir?

SORU 13
TEOG Soru

Soru 13: Yukarıdaki kareli zeminde verilen K, L, M, N noktalarından biri ile P, R, S,T noktalarından birinin bir doğru parçası ile birleştirilmesi sonunda bir köşesi C olan üçgen elde ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki nokta birleştirildiğinde elde edilen üçgen ile ABC üçgeninin benzerlik oranı ${2 \over 3}$ olur?

SORU 14

Soru 14: Aşağıda denklemi verilen doğrulardan hangisi, denklemi $y=3 - x$ olan doğru ile $y$ ekseni üzerindeki bir noktada kesişir?

SORU 15

Soru 15: Tamamı dolu iken boşaltma musluğu açılan bir depoda bulunan su miktarının zamana göre değişimi gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik: Depodaki Su Miktarının Zamana Göre Değişimi

TEOG Soru

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SORU 16

Soru 16:

$2x + y=3$

$3x + 2y=6$

denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 17
TEOG Soru

Soru 17: Yukarıdaki ABC üçgeninde BC kenarı üzerinde ayrılan parçaların uzunlukları verişmiştir.

$|AB|=|AC|$ olduğuna göre ABC üçgeninin BAC açısına ait açıortayı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 18

Soru 18: Elif'in yaşının $3$ katının $4$ eksiği 26'dan küçüktür.

$x$, Elif'in yaşını göstermek üzere yukarıdaki ifadeye uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 19

Soru 19: $2y=-5x + 2$ denkleminde, $x$ değişkeninin $y$ değişkeni cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 20

Soru 20: Aşağıdaki koordinat sisteminde AB doğru parçası ile bir çember verilmiştir.

TEOG Soru

Buna göre AB doğru parçasına aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa oluşacak görüntü, verilen çemberin çapı olur?

Yukarı Çık