LİSELERE GİRİŞ SINAVI

LGS 2019 - Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri SORU19


 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(2018-2019 LGS)

Braille alfabesi görme engellilerin okuyup yazmaları için geliştirilmiş bir yazı sistemidir. Braille rakamları da aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

2019 LGS Braille Alfabesi 1
2019 LGS Braille Alfabesi 2

Bu rakamlar kullanılarak aşağıdaki gibi dört haneli bir şifre oluşturulacaktır.

2019 LGS Braille Alfabesi İlk Sayı
2019 LGS Braille Alfabesi İkinci Sayı

Bu dikdörtgenlerden I. ile II. ve III. ile IV. dikdörtgen aşağıdaki gibi uzun kenarları boyunca çakıştırıldıklarında bu dikdörtgenlerin belirttiği Braille rakamları çakışma kenarlarına göre birbirinin yansıması olacaktır.

2019 LGS Görme Engelli İlk Sayı
2019 LGS Görme Engelli İkinci Sayı

Yukarıdaki gibi oluşturulacak bu şifrede I. ve II. dikdörtgenlerdeki Braille rakamlarından oluşan iki basamaklı sayı tam kare, III. ve IV. dikdörtgenlerdeki Braille rakamlarından oluşan iki basamaklı sayı asal sayı olacaktır.

Buna göre I. ve III. haneye gelmesi gereken Braille rakamları aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2019 LGS Braille A
B) 2019 LGS Braille B
C) 2019 LGS Braille C
D) 2019 LGS Braille D

Çakışma kenarlarına göre birbirinin yansıması olan rakamlar aşağıdaki gibidir.

  • 0 ⟷ 8
  • 3 ⟷ 3
  • 4 ⟷ 6
  • 5 ⟷ 9
  • 7 ⟷ 7

Bu soruyu seçeneklerden giderek çözebiliriz. Soruda verilen alfabeyi kullanarak seçeneklerdi sayıların aşağıdaki gibi olduğunu görebiliriz.

  • A) I: 9, II: 7
  • B) I: 6, II: 5
  • C) I: 6, II: 4
  • D) I: 4, II: 8
 

A Seçeneği:

9 ile 5 birbirinin yansıması olduğundan, ilk iki basamaklı sayı 95'tir. Yalnız, 95 tam kare olmadığından doğru cevap A değildir.

 

B Seçeneği:

6 ile 4 birbirinin yansımasıdır. Buna göre ilk iki basamaklı sayı 64'tür. 64 tam karedir.

5 ile 9 birbirinin yansımasıdır. 59 asal sayıdır. Doğru cevap B'dir.

 

Diğer Seçenekler:

C seçeneğinde elde edilen iki basamaklı sayılar 64 ve 46; D seçeneğinde elde edilen iki basamaklı sayılar 46 ve 80'dir.

CEVAP: B

2018-2019 LGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Aşağıdan Soru Seçiniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20