TEOG 1.DÖNEM DENEME SINAVI #5

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi ile 3 aralarında asaldır?

SORU 2

Soru 2: Bir ağacın yaprağının $1$ mm2'sinde $120.10^4$ hücre olduğu tespit edilmiştir. Buna göre her biri ortalama $100$ mm2 yüzey alanına sahip $2.10^4$ yapraklı bir ağaçtaki yaprak hücrelerinin sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

SORU 3

Soru 3: $6+\sqrt{b}$ rasyonel bir sayı ise, $b$ aşağıdakilerden hangisi olabilir?

SORU 4

Soru 4: Bir gerçek sayı hangi seçenekteki kümelerin ikisinde birden olamaz?

SORU 5

Soru 5: $\sqrt{1,69}$ sayısına en yakın tam sayı ile $\sqrt{0,25}$'in toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 6

Soru 6: Aşağıda verilen seçeneklerden hangisindeki sayıların kareleri toplamı bir tam karedir?

SORU 7

Soru 7: Tam kare olan ayların, tam kare olan günlerinde sinemaya giden Tarık, yılda kaç kez sinemaya gitmektedir?

SORU 8

Soru 8: $a$ ve $b$ tam sayıları için, $\sqrt{108}=a\sqrt{b}$ eşitliğinde $a+b$'nin en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 9

Soru 9: $\sqrt{83}$ metre uzunluğundaki tek parça demir profilden $2$ metre uzunluğunda en fazla kaç parça kesilir?

SORU 10

Soru 10: $10^2. 5^{-1}-5^0.4^{2}+1^{25}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 11

Soru 11: ${18^2\over 3^2.2^2}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 12

Soru 12: Her birinde 64 balık yemi olan 32 kutu yem, 128 balığa 4 gün yetmektedir. Buna göre, bir balık bir günde kaç yem yemektedir?

SORU 13

Soru 13: 28 ve 44 litrelik iki çeşit yağın tamamı birbirine karıştırılmadan, eşit hacimli şişelere konulacaktır. Bu iş için en az kaç şişe kullanılması gerekir?

SORU 14

Soru 14: 10 ve 12 sayılarının EKOK'u EBOB'un kaç katıdır?

SORU 15

Soru 15: $\sqrt{54}-\sqrt{24}$ sayısı $\sqrt{3}$'ün kaç katıdır?

SORU 16

Soru 16: $\sqrt{80}$ cm boyundaki bir tel $\sqrt{5}$ cm'lik kaç parçaya ayrılabilir?

SORU 17

Soru 17: ${\sqrt{32}.\sqrt{2}- \sqrt{27}.\sqrt{3}}$ sayısının karesi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 18

Soru 18: $216$ sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 19

Soru 19: $2^{-8}$ sayısının $8$'de biri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 20

Soru 20: $\left({1 \over 3}\right).\left({-1 \over 3}\right).\left({1 \over 3}\right)=-3^{a}$ ve $10.10.10.10=10^{-b}$ ise $a+b$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Yukarı Çık