TEOG 1.DÖNEM DENEME SINAVI #6

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır?

SORU 2

Soru 2: 117 kilogram pirincin hem 10, hem 12, hem de 15 kg'lık paketler halinde, hiç artmadan paketlenebilmesi için, en az kaç kilogram pirinç daha gerekmektedir?

SORU 3

Soru 3: Bir kenarı $200.10^4$ cm olan kare şeklindeki bir arazinin alanının cm2 cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 4

Soru 4: $a$ ve $b$ tam sayılar olduğuna göre, $\sqrt{180}$ ifadesi $a \sqrt{b}$ şeklinde yazıldığında, $a+b$'nin en küçük değeri için $a-b$ aşağıdakilerden hangisi olur?

SORU 5

Soru 5: Aşağıdaki kümelerin hangisine $\sqrt{36}$ ve $\sqrt{37}$ sayılarının her ikisi de üyedir?

SORU 6

Soru 6: $\sqrt{3}-a$ sayısının rasyonel olabilmesi için, $a$ aşağıdakilerden hangisi olabilir?

SORU 7

Soru 7: $\sqrt{12}+\sqrt{27}+\sqrt{3}$ sayısı $\sqrt{108}$'in kaç katıdır?

SORU 8

Soru 8: Günde $\sqrt{50}$ kilometre yürüyüş yapan Fatma, yarım saatte yolun beşte birini yürümüştür. Fatma'nın yürüyüşü tamamlayabilmesi için, kaç kilometre daha yürümesi gerekmektedir?

SORU 9

Soru 9: Bir çuvaldaki $\sqrt{80}$ kilogram bulgura $\sqrt{20}$ kilogram daha eklenirse, bu çuvalda toplam kaç kilogram bulgur olur?

SORU 10

Soru 10: İçerisinde $2^4$ apartman bulunan bir sitedeki her bir apartmanda $2^5$ daire vardır. Her dairede $4^1$ kişi kaldığına göre, bu sitede toplam kaç kişi yaşamaktadır?

SORU 11

Soru 11: Üzerilerinde 1'den 10'a kadar sayılar yazan 10 kutunun her birinin içerisinde, üzerinde yazan sayı kadar ceviz vardır. Bu kutulardaki 55 cevizi Furkan, Sevgi ve Onur kendi aralarında paylaşacaklardır.Üzerinde tam kare sayı olan kutuları Furkan, asal sayı olan kutuları Sevgi ve geri kalan kutuları Onur alacak şekilde anlaşmışlardır. Bu paylaşım sonucu Onur kaç ceviz almış olur?

SORU 12

Soru 12: $a$ ve $b$ sayma sayıları olduğuna göre, aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanlarına ayrılmış hali $2^a.3^b$ biçiminde değildir?

SORU 13

Soru 13: $8-\sqrt{72}$ ifadesine en yakın tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 14

Soru 14: $\sqrt{3,61}$ metre kumaşın, $\sqrt{0,81}$ metresi kullanıldığında, geriye kaç metresi kalır?

SORU 15

Soru 15: $3^{-3}$ sayısının $3$ katı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 16

Soru 16: $\left({1 \over 25}\right)^{-1}=5^{-a}$ ise, $a$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 17

Soru 17: $\left({1 \over 4}\right).\left({1 \over 4}\right).\left({1 \over 4}\right).\left({1 \over 4}\right)=2^a$ ve $(-3).(-3).(-3)=(-3)^b$ ise, $a.b$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 18

Soru 18: ${5^4.4^1\over 50^2}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 19

Soru 19: $25^1.5^{-2}+49^1.7^{-2}+64.2^{-6}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 20

Soru 20: Kenar uzunlukları aşağıda verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı bir tam karedir?

Yukarı Çık