TEOG 1.DÖNEM DENEME SINAVI #7

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: Bir çiftlikte her birinde 1000 arı olan 25 arı kovanı bulunmaktadır. Arılardan her biri günde $1,2.10^{-3}$ gram bal ürettiğine göre, 2 günlük üretimin gram cinsindenbilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2

Soru 2: $9,\overline{73}$ sayısı aşağıdaki sayı kümelerinden hangisinin elemanıdır?

SORU 3

Soru 3: $\sqrt{\dfrac{a}{27}}$ ifadesi rasyonel bir sayı ise, $a$ aşağıdakilerden hangisi olabilir?

SORU 4

Soru 4: $\sqrt{1,44}$ sayısı $\sqrt{0,64}$'dan ne kadar fazladır?

SORU 5

Soru 5: Aralarında asal $9$ ve $b$ sayılarının EKOK'unun karekökü $6$ ise, $b$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 6

Soru 6: 96 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 7

Soru 7: Seda'nın 24 domates ve 18 mısır tohumu vardır. Her sıraya yalnız bir çeşit tohum ekmek isteyen Seda, en az kaç sıra tohum ekmelidir?

SORU 8

Soru 8: $300,003$ sayısının doğru çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 9

Soru 9: Toplam $8^4$ kalem, her birinde $4^4$ öğrenci olan $2^2$ okuldaki öğrencilere eşit olarak paylaştırılırsa, öğrenci başına kaç kalem düşer?

SORU 10

Soru 10: $5^2.1^{10}$ $-2^3.10^0$ $-8^1.8^0$ işleminin sonucunun karekökü aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 11

Soru 11: $\dfrac{\sqrt{125}-\sqrt{45}}{\sqrt{80}-\sqrt{20}}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 12

Soru 12: $a$, aşağıdakilerden hangisine eşit olursa, $(-1)^a+1^a$ işleminin sonucu $0$ olur?

SORU 13

Soru 13: $\dfrac{1}{10}.\dfrac{1}{10}.\dfrac{1}{10}.10$ $=10^a$ ise $2^a$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 14

Soru 14: $\sqrt{216}-\sqrt{24}$ $=a-\sqrt{54}$ eşitliğinde $a$ yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

SORU 15

Soru 15: $\dfrac{\sqrt{18}}{\sqrt{32}-\sqrt{8}}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 16

Soru 16: Her zıplayışında $\sqrt{10}$ metre yol giden bir kurbağanın 3 defa zıplamasıyla aldığı toplam yolla ilgili hangisi doğrudur?

SORU 17

Soru 17: Aşağıdaki çarpımlardan hangisi bir tam karedir?

SORU 18

Soru 18: $50$ ile $150$ arasında kaç tam kare sayı vardır?

SORU 19

Soru 19: $\dfrac{1}{256}$ sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?

SORU 20

Soru 20: $2^{-4}$'ün dörtte biri aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarı Çık