8. SINIF MATEMATİK-KAREKÖKLÜ SAYILAR

KONU 20-KAREKÖKLÜ BİR SAYIYI ... BİÇİMİNDE YAZMA

BÖLÜM 5-KAREKÖK İÇİNE ALMA


 
 

Önceki bölümlerde karekök içerisindeki sayıyı kök dışına nasıl çıkaracağımızı öğrenmiştik. Bu bölümde, karekökten çıkarma işlemin tam tersini yapıyoruz.

Kök dışındaki bir sayıyı, kök içerisine alabilmek için

...

formülünü kullanırız. Kısacası,

  • kök dışında çarpım halinde olan sayının karesini alır,
  • karekök içerisine çarpım halinde yazarız.
Sayıyı kareköke alma
 
 

...’yi ... şeklinde yazalım.

 

5'in karesi 25'tir. 5'i kök içerisine almak için karekök içindeki 2'yi 25 ile çarparız.

... ... ... ...

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

  • ... ...
  • ... ...
  • ... ...
  • ... ...
  • ... ...
 
 

Aşağıdaki ifadeleri ... biçiminde yazalım.

a) .......      b) .......      c) .......      d) .......      e) .......

CEVAPLAR


ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-11

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ...