ARALARINDA ASAL SAYILAR - ALIŞTIRMALAR


aralarında asal alıştırmalar

Aşağıdaki sayı ikililerinin aralarında asal olup olmadıklarını bulalım.

Sayılara tıkladığınızda doğru yanıt soruların altında belirecektir.

ALIŞTIRMALAR