DERS-2 ASAL SAYILAR


Yalnız 1’e ve kendisine tam bölünebilen 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir.


Asal bir sayının yalnızca iki çarpanı vardır: 1 ve kendisi.

örnek 3 asal bir sayıdır. Çünkü yalnızca 1 ve 3’e tam bölünür.

örnek 7 yalnızca 1’e ve 7’ye tam bölündüğünden, asal bir sayıdır.

örnek 4 asal değildir, çünkü 1 ve 4’ün yanısıra 2’ye de tam bölünür.

örnek 6 asal değildir, çünkü 1 ve 6’ya ek olarak 2 ve 3’e de tam bölünür.

Asal sayılar bir dizi halinde sonsuza kadar gider. En küçük 10 asal sayı

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29

sayılarıdır.

  • 1 asal bir sayı değildir.
  • En küçük asal sayı 2’dir.
  • Çift olan yalnız bir asal sayı vardır: 2. Diğer tüm asal sayılar tek sayılardır.

Alıştırmalar

Aşağıdaki sayıların asal olup olmadığını bulunuz.

a) 8

b) 33

c) 43

d) 105

e) 71

Alıştırmaların Cevapları

a) Asal Değil, b) Asal Değil, c) Asal, d) Asal Değil, e) Asal