8. SINIF MATEMATİK-ÜSLÜ SAYILAR

KONU 17-BİLİMSEL GÖSTERİM

ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

 
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sorusu)

Uranüs gezegeninin güneşe uzaklığı yaklaşık ... km'dir. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

Çözüm:

Virgülün solunda birden fazla rakam olduğu için A ve B şıklarındaki sayılar bilimsel gösterim değildir.

... sayısında 2'den sonra toplam 9 rakam olduğu için bu sorunun doğru cevabı D'dir.

C seçeneğindeki sayı ...'dir.

CEVAP: D


 
 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Bir bakteri kültüründeki bakteri sayısı, her gün bir önceki günün 10 katına çıkıyor.

Birinci günün sonunda kültürde ... bakteri olduğuna göre, 4. günün sonundaki bakteri sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

Çözüm:

Her gün için verilen sayıyı 10 ile çarparsak, 4. gün sonundaki bakteri sayısını bulmak için ilk gündeki sayıyı 3 defa 10 ile çarparız. Bu işlemin sonucunda kültürde ... bakteri olur. 1'in sağında 7 rakam olduğu için, bu sayının bilimsel gösterimi ... olur.

Her gün için 10 ile çarpmak yerine, önce ... sayısının bilimsel gösterimini bulup, her gün için 10'un kuvvetini 1 artırabiliriz. ...'in bilimsel gösterimi ...'tür. 1. ve 4. günler arasında 3 gün geçtiği için, üssü 3 artırıp sonucu ... buluruz. C seçeneğindeki sayı doğru olduğu halde bilimsel gösterim olmadığı için doğru seçenek D'dir.

CEVAP: D


 
 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi bir sayının bilimsel gösterimidir?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

Çözüm:

B ve C şıklarında virgülün solunda 0 rakamı olduğu için bu seçenekler bilimsel gösterim değildirler.

D şıkkında ise virgülün solunda 1'den fazla rakam vardır, bu nedenle D şıkkı da bilimsel gösterim olamaz.

Sadece A'da verilen sayı bilimsel gösterimdir.

CEVAP: A


(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazerete Sınavı Sorusu)

... işleminin sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

Çözüm:

B ve C şıklarında virgülün solunda 1'den fazla rakam olduğu için bilimsel gösterim değildir. ... ve ... olduğu için çarpımları

......

olur. Bu sayının bilimsel gösterimi ise ...'dur.

CEVAP: A