8. SINIF MATEMATİK-ÜSLÜ SAYILAR

KONU 17-BİLİMSEL GÖSTERİM

BÖLÜM 2- VİRGÜL KAYDIRMA (TEKRAR)


 
 

Bir tam sayının veya ondalık gösterimin,

  • 10’a bölümünü bulabilmek için virgülü 1 basamak sola kaydırırız.
  • 10 ile çarpımını bulabilmek için virgülü 1 basamak sağa kaydırırız.
Virgülü sola ve sağa kaydırma

Virgülü sola veya sağa kaydırırken aşağıdaki kurallara dikkat ederiz.

A) Ondalık gösterimdeki virgül, sayıyı tam ve ondalık kısım olmak üzere iki parçaya ayırır. Bir sayıda bu kısımlardan herhangi biri yoksa olmayan kısım yerine 0 koyabiliriz. Örneğin, 75 bir tam sayıdır ve ondalık kısmı yoktur. 75’i ondalık gösterimle ifade etmek istersek, ondalık kısım yerine 0 koyup, bu sayıyı 75,0 şeklinde yazabiliriz. Buna göre tam sayılarda kaydırma yaparken, virgülün birler basamağının sağında olduğunu varsayabiliriz.

Virgülü sola ve sağa kaydırma örneği

Ayrıca, yukarıda gösterildiği gibi virgülü bir basamak sağa kaydırdığımızda, virgülün sağında rakam kalmıyorsa, sayının değerini etkilemediği için bu virgülü göz ardı edebiliriz.

 
 

B) Ondalık gösterimde, virgülü bir basamak sola kaydırdığımızda, virgülün solunda rakam kalmamışsa, en sola bir tane 0 ekleriz.

Ondalık gösterimde virgül kaydırma örneği

VİRGÜL KAYDIRMA
SAYI 1 Basamak Sola 2 Basamak Sola 1 Basamak Sağa 2 Basamak Sağa
820 82 8,2 8200 82 000
7,2
0,01
500
60,01

CEVAPLAR

 
 

Sonraki bölümde virgülü kaydırarak bir sayının 10’un kuvvetleri ile gösterimini nasıl değiştirebildiğimizi öğreniyoruz.

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-2

VİRGÜL KAYDIRMA
SAYI 1 Basamak Sola 2 Basamak Sola 1 Basamak Sağa 2 Basamak Sağa
820 82 8,2 8200 82 000
7,2 0,72 0,072 72 720
0,01 0,001 0,0001 0,1 1
500 50 5 5000 50 000
60,01 6,001 0,6001 600,1 6001

Sorulara Dön