ASAL ÇARPANLARA AYIRMA - BÖLEN LİSTESİ - ALIŞTIRMALARIN ÇÖZÜMLERİ

Alıştırmalar

Aşağıdaki sayıları çarpanlarına ayıralım.

a) 8, b) 30, c) 45, d) 132, e) 156

c'nin çözümü

45'i asal çarpanlarına ayıralım.

 
Bölen Listesi

45’i yazıp sağına bir çizgi çekiyoruz.

Bölen Listesi

45 tek olduğu için 2'ye tam bölünmez. Yalnız rakamlarının toplamı (4+5=9) 3'ün tam katı olduğu için bu sayı 3'e kalansız bölünür. Bu nedenle çizginin sağına 3 yazıyoruz.

Bölen Listesi

... olduğu için 45'in altına 15 yazıyoruz.

Bölen Listesi

15 tek olduğu için 2'ye bölünmez. Bir sonraki asal sayı olan 3'ü denersek 15'i tam böldüğünü görebiliriz. Bu nedenle, çizginin sağına 3 yazıyoruz.

Bölen Listesi

... olduğu için 15'in altına 5 yazıyoruz.

Bölen Listesi

5 asal olduğu için bu sayıyı tam bölen tek asal sayı 5'tir. Çizginin sağına 5 yazıyoruz.

Bölen Listesi

... olduğu için soldaki 5'in altına 1 yazıyoruz.

Çizginin sağındaki sayıları çarparsak, ... olduğunu buluruz.Sonraki şıkkın çözümü için Tıklayın!!!