1'DEN 250'YE KADAR OLAN SAYILARIN ÇARPANLARI

1-250 arası ♦ 251-500 arası501-1000 arası1-1000 arası


Aşağıda 1'den 250'ye kadar olan sayıların tüm çarpanları verilmiştir. Liste, hem asal hem de asal olmayan çarpanları kapsar.

Bu listeyi ezberlemeye çalışmayın!


1'in çarpanları: 1

2'nin çarpanları: 1, 2

3'ün çarpanları: 1, 3

4'ün çarpanları: 1, 2, 4

5'in çarpanları: 1, 5

6'nın çarpanları: 1, 2, 3, 6

7'nin çarpanları: 1, 7

8'in çarpanları: 1, 2, 4, 8

9'un çarpanları: 1, 3, 9

10'un çarpanları: 1, 2, 5, 10

11'in çarpanları: 1, 11

12'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12

13'ün çarpanları: 1, 13

14'ün çarpanları: 1, 2, 7, 14

15'in çarpanları: 1, 3, 5, 15

16'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16

17'nin çarpanları: 1, 17

18'in çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 18

19'un çarpanları: 1, 19

20'nin çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10, 20

21'in çarpanları: 1, 3, 7, 21

22'nin çarpanları: 1, 2, 11, 22

23'ün çarpanları: 1, 23

24'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

25'in çarpanları: 1, 5, 25

26'nın çarpanları: 1, 2, 13, 26

27'nin çarpanları: 1, 3, 9, 27

28'in çarpanları: 1, 2, 4, 7, 14, 28

29'un çarpanları: 1, 29

30'un çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

31'in çarpanları: 1, 31

32'nin çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16, 32

33'ün çarpanları: 1, 3, 11, 33

34'ün çarpanları: 1, 2, 17, 34

35'in çarpanları: 1, 5, 7, 35

36'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

37'nin çarpanları: 1, 37

38'in çarpanları: 1, 2, 19, 38

39'un çarpanları: 1, 3, 13, 39

40'ın çarpanları: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40

41'in çarpanları: 1, 41

42'nin çarpanları: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42

43'ün çarpanları: 1, 43

44'ün çarpanları: 1, 2, 4, 11, 22, 44

45'in çarpanları: 1, 3, 5, 9, 15, 45

46'nın çarpanları: 1, 2, 23, 46

47'nin çarpanları: 1, 47

48'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

49'un çarpanları: 1, 7, 49

50'nin çarpanları: 1, 2, 5, 10, 25, 50

51'in çarpanları: 1, 3, 17, 51

52'nin çarpanları: 1, 2, 4, 13, 26, 52

53'ün çarpanları: 1, 53

54'ün çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54

55'in çarpanları: 1, 5, 11, 55

56'nın çarpanları: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56

57'in çarpanları: 1, 3, 19, 57

58'in çarpanları: 1, 2, 29, 58

59'un çarpanları: 1, 59

60'ın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

61'in çarpanları: 1, 61

62'nin çarpanları: 1, 2, 31, 62

63'ün çarpanları: 1, 3, 7, 9, 21, 63

64'ün çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

65'in çarpanları: 1, 5, 13, 65

66'nın çarpanları: 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66

67'nin çarpanları: 1, 67

68'in çarpanları: 1, 2, 4, 17, 34, 68

69'un çarpanları: 1, 3, 23, 69

70'in çarpanları: 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70

71'in çarpanları: 1, 71

72'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72

73'ün çarpanları: 1, 73

74'ün çarpanları: 1, 2, 37, 74

75'in çarpanları: 1, 3, 5, 15, 25, 75

76'nın çarpanları: 1, 2, 4, 19, 38, 76

77'nin çarpanları: 1, 7, 11, 77

78'in çarpanları: 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78

79'un çarpanları: 1, 79

80'in çarpanları: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80

81'in çarpanları: 1, 3, 9, 27, 81

82'nin çarpanları: 1, 2, 41, 82

83'ün çarpanları: 1, 83

84'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84

85'in çarpanları: 1, 5, 17, 85

86'nın çarpanları: 1, 2, 43, 86

87'nin çarpanları: 1, 3, 29, 87

88'in çarpanları: 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88

89'un çarpanları: 1, 89

90'nın çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90

91'in çarpanları: 1, 7, 13, 91

92'nin çarpanları: 1, 2, 4, 23, 46, 92

93'ün çarpanları: 1, 3, 31, 93

94'ün çarpanları: 1, 2, 47, 94

95'in çarpanları: 1, 5, 19, 95

96'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96

97'nin çarpanları: 1, 97

98'in çarpanları: 1, 2, 7, 14, 49, 98

99'un çarpanları: 1, 3, 9, 11, 33, 99

100'ün çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

101'in çarpanları: 1, 101

102'nin çarpanları: 1, 2, 3, 6, 17, 34, 51, 102

103'ün çarpanları: 1, 103

104'ün çarpanları: 1, 2, 4, 8, 13, 26, 52, 104

105'in çarpanları: 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105

106'nın çarpanları: 1, 2, 53, 106

107'nin çarpanları: 1, 107

108'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108

109'un çarpanları: 1, 109

110'un çarpanları: 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110

111'in çarpanları: 1, 3, 37, 111

112'nin çarpanları: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112

113'ün çarpanları: 1, 113

114'ün çarpanları: 1, 2, 3, 6, 19, 38, 57, 114

115'in çarpanları: 1, 5, 23, 115

116'nın çarpanları: 1, 2, 4, 29, 58, 116

117'nin çarpanları: 1, 3, 9, 13, 39, 117

118'in çarpanları: 1, 2, 59, 118

119'un çarpanları: 1, 7, 17, 119

120'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120

121'in çarpanları: 1, 11, 121

122'nin çarpanları: 1, 2, 61, 122

123'ün çarpanları: 1, 3, 41, 123

124'ün çarpanları: 1, 2, 4, 31, 62, 124

125'in çarpanları: 1, 5, 25, 125

126'nın çarpanları: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126

127'nin çarpanları: 1, 127

128'in çarpanları: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

129'un çarpanları: 1, 3, 43, 129

130'un çarpanları: 1, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 130

131'in çarpanları: 1, 131

132'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132

133'nin çarpanları: 1, 7, 19, 133

134'ün çarpanları: 1, 2, 67, 134

135'in çarpanları: 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135

136'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, 17, 34, 68, 136

137'in çarpanları: 1, 137

138'in çarpanları: 1, 2, 3, 6, 23, 46, 69, 138

139'un çarpanları: 1, 139

140'ın çarpanları: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 140

141'in çarpanları: 1, 3, 47, 141

142'nin çarpanları: 1, 2, 71, 142

143'ün çarpanları: 1, 11, 13, 143

144'ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144

145'in çarpanları: 1, 5, 29, 145

146'nın çarpanları: 1, 2, 73, 146

147'nin çarpanları: 1, 3, 7, 21, 49, 147

148'in çarpanları: 1, 2, 4, 37, 74, 148

149'un çarpanları: 1, 149

150'nin çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150

151'in çarpanları: 1, 151

152'nin çarpanları: 1, 2, 4, 8, 19, 38, 76, 152

153'ün çarpanları: 1, 3, 9, 17, 51, 153

154'ün çarpanları: 1, 2, 7, 11, 14, 22, 77, 154

155'in çarpanları: 1, 5, 31, 155

156'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39, 52, 78, 156

157'nin çarpanları: 1, 157

158'in çarpanları: 1, 2, 79, 158

159'un çarpanları: 1, 3, 53, 159

160'ın çarpanları: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80, 160

161'in çarpanları: 1, 7, 23, 161

162'nin çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162

163'ün çarpanları: 1, 163

164'ün çarpanları: 1, 2, 4, 41, 82, 164

165'in çarpanları: 1, 3, 5, 11, 15, 33, 55, 165

166'nın çarpanları: 1, 2, 83, 166

167'nin çarpanları: 1, 167

168'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 21, 24, 28, 42, 56, 84, 168

169'un çarpanları: 1, 13, 169

170'in çarpanları: 1, 2, 5, 10, 17, 34, 85, 170

171'in çarpanları: 1, 3, 9, 19, 57, 171

172'nin çarpanları: 1, 2, 4, 43, 86, 172

173'ün çarpanları: 1, 173

174'ün çarpanları: 1, 2, 3, 6, 29, 58, 87, 174

175'in çarpanları: 1, 5, 7, 25, 35, 175

176'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, 176

177'nin çarpanları: 1, 3, 59, 177

178'in çarpanları: 1, 2, 89, 178

179'un çarpanları: 1, 179

180'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180

181'in çarpanları: 1, 181

182'nin çarpanları: 1, 2, 7, 13, 14, 26, 91, 182

183'ün çarpanları: 1, 3, 61, 183

184'ün çarpanları: 1, 2, 4, 8, 23, 46, 92, 184

185'in çarpanları: 1, 5, 37, 185

186'nın çarpanları: 1, 2, 3, 6, 31, 62, 93, 186

187'nin çarpanları: 1, 11, 17, 187

188'in çarpanları: 1, 2, 4, 47, 94, 188

189'un çarpanları: 1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 189

190'ın çarpanları: 1, 2, 5, 10, 19, 38, 95, 190

191'in çarpanları: 1, 191

192'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 192

193'ün çarpanları: 1, 193

194'ün çarpanları: 1, 2, 97, 194

195'in çarpanları: 1, 3, 5, 13, 15, 39, 65, 195

196'nın çarpanları: 1, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 196

197'nin çarpanları: 1, 197

198'in çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 22, 33, 66, 99, 198

199'un çarpanları: 1, 199

200'ün çarpanları: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200

201’in çarpanları: 1, 3, 67, 201

202’nin çarpanları: 1, 2, 101, 202

203’ün çarpanları: 1, 7, 29, 203

204’ün çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 17, 34, 51, 68, 102, 204

205’in çarpanları: 1, 5, 41, 205

206’nın çarpanları: 1, 2, 103, 206

207’nin çarpanları: 1, 3, 9, 23, 69, 207

208’in çarpanları: 1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 52, 104, 208

209’un çarpanları: 1, 11, 19, 209

210’un çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210

211’in çarpanları: 1, 211

212’nin çarpanları: 1, 2, 4, 53, 106, 212

213’ün çarpanları: 1, 3, 71, 213

214’ün çarpanları: 1, 2, 107, 214

215’in çarpanları: 1, 5, 43, 215

216’nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108, 216

217’nin çarpanları: 1, 7, 31, 217

218’in çarpanları: 1, 2, 109, 218

219’un çarpanları: 1, 3, 73, 219

220’nin çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220

221’in çarpanları: 1, 13, 17, 221

222’nin çarpanları: 1, 2, 3, 6, 37, 74, 111, 222

223’ün çarpanları: 1, 223

224’ün çarpanları: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 112, 224

225’in çarpanları: 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225

226’nın çarpanları: 1, 2, 113, 226

227’nin çarpanları: 1, 227

228’in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 19, 38, 57, 76, 114, 228

229’un çarpanları: 1, 229

230’un çarpanları: 1, 2, 5, 10, 23, 46, 115, 230

231’in çarpanları: 1, 3, 7, 11, 21, 33, 77, 231,

232’nin çarpanları: 1, 2, 4, 8, 29, 58, 116, 232

233’ün çarpanları: 1, 233

234’ün çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9, 13, 18, 26, 39, 78, 117, 234

235’in çarpanları: 1, 5, 47, 235

236’nın çarpanları: 1, 2, 4, 59, 118, 236

237’nin çarpanları: 1, 3, 79, 237

238’in çarpanları: 1, 2, 7, 14, 17, 34, 119, 238

239’un çarpanları: 1, 239

240’ın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240

241’in çarpanları: 1, 241

242’nin çarpanları: 1, 2, 11, 22, 121, 242

243’ün çarpanları: 1, 3, 9, 27, 81, 243

244’ün çarpanları: 1, 2, 4, 61, 122, 244

245’in çarpanları: 1, 5, 7, 35, 49, 245

246’nın çarpanları: 1, 2, 3, 6, 41, 82, 123, 246

247’nin çarpanları: 1, 13, 19, 247

248’in çarpanları: 1, 2, 4, 8, 31, 62, 124, 248

249’un çarpanları: 1, 3, 83, 249

250’nin çarpanları: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 125, 250


1-250 arası ♦ 251-500 arası501-1000 arası1-1000 arası