ÇARPAN BULMA ÖRNEKLERİ

Aşağıda pozitif bir tam sayının çarpanlarının nasıl bulunduğuna dair örnekler bulabilirsiniz. Çarpanları bulmanın farklı yöntemleri olsa da aşağıdaki örneklerde Çarpan Nedir? konusunda anlatılan yöntem kullanılmaktadır.

Bu konuda daha fazla alıştırma yapmak için 1'den 250'ye kadar bir sayı seçip çarpanlarını bulup, bu bağlantıdaki listeden sonucunuzun doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

7’nin çarpanlarını bulalım.

 • 1 ve 7'yi çarpan listesine ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 7)
 • Karesi 7'den küçük en büyük tam sayı 2 olduğu için 2'yi test etmemiz yeterlidir.
 • 2: 7 tek olduğu için 2'ye kalansız bölünmez.

7'nin çarpanları: 1 ve 7'dir.

14’ün çarpanlarını bulalım.

 • 1 ve 14'ü çarpan listemize ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 14)
 • Karesi 14'ten küçük en büyük tam sayı 3'tür. 2 ve 3'ü deneyeceğiz.
 • 2: 14 çift olduğu için 2'ye kalansız bölünür. .... 2 ve 7'yi listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 7, 14)
 • 3: 14'ün rakamları toplamı (1 + 4 = 5) 3'ün tam katı değildir. 14, 3'e kalansız bölünmez.

14'ün çarpanları: 1, 2, 7, ve 14'tür.

16’nın çarpanlarını bulalım.

 • 1 ve 16'yı çarpan listemize ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 16)
 • 4'ün karesi 16'ya eşittir. 2, 3 ve 4'ü deneyeceğiz.
 • 2: 16 çift olduğu için 2'ye kalansız bölünür. .... 2 ve 8'yi listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 8, 16)
 • 3: 16'nın rakamları toplamı (1 + 6 = 7) 3'ün tam katı değildir. 16, 3'e kalansız bölünmez.
 • 4: 16, 4'e tam bölünür. .... Listeye 4'ü de ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 4, 8, 16)

16'nın çarpanları: 1, 2, 4, 8, ve 16'dır.

18’in çarpanlarını bulalım.

 • 1 ve 18'i çarpan listemize ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 18)
 • Karesi 18'den küçük en büyük tam sayı 4'tür. 2, 3 ve 4'ü deneyeceğiz.
 • 2: 18 çift olduğu için 2'ye kalansız bölünür. .... 2 ve 9'u listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 9, 18)
 • 3: 18'in rakamları toplamı (1 + 8 = 9) 3'ün tam katıdır. 18, 3'e kalansız bölünür. .... 3 ve 6'yı listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 3, 6, 9, 18)
 • 4: 18, 4'e tam bölünmez.

18'ün çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'dir.

20’nin çarpanlarını bulalım.

 • 1 ve 20'yi çarpan listemize ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 20)
 • Karesi 20'den küçük en büyük tam sayı 4'tür. 2, 3 ve 4'ü deneyeceğiz.
 • 2: 20 çift olduğu için 2'ye kalansız bölünür. .... 2 ve 10'u listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 10, 20)
 • 3: 20'nin rakamları toplamı (2 + 0 = 2) 3'ün tam katı değildir. 20, 3'e kalansız bölünmez.
 • 4: 20, 4'e kalansız bölünür. .... 4 ve 5'i listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 4, 5, 10, 20)

20'nin çarpanları: 1, 2, 4, 5, 10 ve 20'dir.

25’in çarpanlarını bulalım.

 • 1 ve 25'i çarpan listemize ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 25)
 • 5'in karesi 25'tir. 2, 3, 4 ve 5'i deneyeceğiz.
 • 2: 25 tek olduğu için 2'ye tam bölünmez.
 • 3: 25'in rakamları toplamı (2 + 5 = 7) 3'ün tam katı değildir. 25, 3'e kalansız bölünmez.
 • 4: 25, 4'e tam bölünmez.
 • 5: 25, 5'e kalansız bölünür. .... 5'i listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 5, 25)

25'in çarpanları: 1, 5 ve 25'tir.

36’nın çarpanlarını bulalım.

 • 1 ve 36'yı çarpan listemize ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 36)
 • 6'nın karesi 36'dır. 2, 3, 4, 5 ve 6'yı deneyeceğiz.
 • 2: 36 çift olduğu için 2'ye kalansız bölünür. .... 2 ve 18'i listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 18, 36)
 • 3: 36'nın rakamları toplamı (3 + 6 = 9) 3'ün tam katıdır. 36, 3'e kalansız bölünür. .... 3 ve 12'yi listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 3, 12, 18, 36)
 • 4: 36, 4'e kalansız bölünür. .... 4 ve 9'u listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36)
 • 5: 36'nın birler basamağında 0 veya 5 yok. 36, 5'e kalansız bölünmez.
 • 6: Hem 2 hem de 3'e kalansız bölündüğü için 6'ya da kalansız bölünür. .... 6'yı listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36)

36'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36'dır.

40’ın çarpanlarını bulalım.

 • 1 ve 40'ı çarpan listemize ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 40)
 • Karesi 40'tan küçük en büyük tam sayı 6'dır. 2, 3, 4, 5 ve 6'yı deneyeceğiz.
 • 2: 40 çift olduğu için 2'ye kalansız bölünür. .... 2 ve 20'yi listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 20, 40)
 • 3: 40'ın rakamları toplamı (4 + 0 = 4) 3'ün tam katı değildir. 40, 3'e kalansız bölünmez.
 • 4: 40, 4'e tam bölünür. .... 4 ve 10'u listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 4, 10, 20, 40)
 • 5: 40'ın birler basamağında 0 olduğu için 5'e kalansız bölünür. .... 5 ve 8'i listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 4, 5, 8, 10 20, 40)
 • 6: 3'e kalansız bölünmediği için 6'ya da kalansız bölünmez.

40'ın çarpanları: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40'tır.

44’ün çarpanlarını bulalım.

 • 1 ve 44'ü çarpan listemize ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 44)
 • Karesi 44'ten küçük en büyük tam sayı 6'dır. 2, 3, 4, 5 ve 6'yı deneyeceğiz.
 • 2: 44 çift olduğu için 2'ye kalansız bölünür. .... 2 ve 22'yi listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 22, 44)
 • 3: 44'ün rakamları toplamı (4 + 4 = 8) 3'ün tam katı değildir. 44, 3'e kalansız bölünmez.
 • 4: 44, 4'e tam bölünür. .... 4 ve 11'i listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 4, 11, 22, 44)
 • 5: 44'ün birler basamağında 0 veya 5 olmadığı için 5'e kalansız bölünmez.
 • 6: 3'e kalansız bölünmediği için 6'ya da kalansız bölünmez.

44'ün çarpanları: 1, 2, 4, 11, 22 ve 44'tür.

50’nin çarpanlarını bulalım.

 • 1 ve 50'yi çarpan listemize ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 50)
 • Karesi 50'den küçük en büyük tam sayı 7'dir. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'yi deneyeceğiz.
 • 2: 50 çift olduğu için 2'ye kalansız bölünür. .... 2 ve 25'i listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 25, 50)
 • 3: 50'nin rakamları toplamı (5 + 0 = 5) 3'ün tam katı değildir. 50, 3'e kalansız bölünmez.
 • 4: 50, 4'e tam bölünmez.
 • 5: 50'nin birler basamağında 0 olduğu için 5'e kalansız bölünür. .... 5 ve 10'u listeye ekleyelim. (Şu anki çarpan listesi: 1, 2, 5, 10, 25, 50)
 • 6: 3'e kalansız bölünmediği için 6'ya da kalansız bölünmez.
 • 7: 50, 7'ye kalansız bölünmez.

50'nin çarpanları: 1, 2, 5, 10, 25 ve 50'dir.