8.SINIF MATEMATİK-ÇARPANLAR VE KATLAR

KONU 6-ÇARPAN AĞACI YÖNTEMİ

ALIŞTIRMALARIN ÇÖZÜMLERİ

 
 

Çarpan ağacı yöntemini kullanarak aşağıdaki sayıları çarpanlarına ayıralım.

a) 32, b) 70, c) 100, d) 112, e) 117

 
 

e'nin çözümü

117'yi asal çarpanlarına ayıralım.

 
117'nin Çarpan Ağacı

117 tek olduğu için 2'ye kalansız bölünmez. Yalnız rakamları toplamı (1 + 1 + 7 = 9) 3'ün tam katı olduğu için bu sayı 3'e kalansız bölünür. 117'yi

117 = 3 × 39

şeklinde yazabiliriz. 117'den iki dal çıkarıp uçlarına 3 ve 39 yazıyoruz. 3, asal olduğu için daire içerisine alıyoruz.

117'nin Çarpan Ağacı oluşturma

39'u

39 = 3 × 13

şeklinde yazabiliriz. 39'dan iki dal çıkarıp uçlarına 3 ve 13 yazıyoruz. Bu sayılar asal olduğu için daire içerisine alıyoruz.

 
 

Daire içerisine aldığımız sayıları çarparsak, 117 = 3 . 3 . 13 = 32 . 13 olduğunu buluruz.