8. SINIF MATEMATİK-DOĞRUSAL DENKLEMLER

KONU 30 - 1. DERECEDEN 1 BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

BÖLÜM 1-1. DERECEDEN 1 BİLİNMEYENLİ DENKLEM NEDİR?


 
 

Bir veya daha fazla değişken içeren eşitliklere denklem denir.

Aşağıdaki eşitlikler birer denklemdir.

 • ... ...
 • ......
 • ......

İçerisindeki değişken sayısına ve kullanılan değişkenlerin kuvvetlerine göre denklemleri sınıflandırabiliriz.

 
 

Bir denklemi oluşturan ifadelerde yalnız 1 çeşit değişken varsa, bu denklem 1 bilinmeyenli bir denklemdir.

Aşağıdaki denklemler 1 bilinmeyenlidir.

 • ... ...
 • ... ...
 • ......
 • ......
 
 

Aşağıdaki denklemler 1 bilinmeyenli DEĞİLDİR.

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ...
 

1 bilinmeyenli bir denklemde, en yüksek kuvvete sahip olan değişkenin kuvveti, denklemin derecesini belirler. Örneğin,

 • ... ... denkleminde en yüksek kuvvete sahip değişken ... olduğundan bu denklem 2. derecedendir.
 • ... ... denkleminde ise en yüksek dereceye sahip değişken ...'tir ve bu denklem 1. derecedendir.

Parantezli ifadeler içeren bir denklemin derecesini anlayabilmek için denklemin açık (parantezsiz) haline bakmamız gerekir. Örneğin, ... denkleminin açık hali ...'dır ve bu denklemin derecesi 2'dir.

Aşağıdaki eşitlikler 1.dereceden 1 bilinmeyenli denklemlerdir.

 • ... ...
 • ... ...
 • ......
 • ... ...

Aşağıdaki eşitlikler 1 bilinmeyenli olmasına rağmen 1. dereceden OLMAYAN denklemlerdir.

 • ...
 • ......
 • ......
 • ......

Aşağıdaki denklemlerin hangisi veya hangileri 1. dereceden 1 bilinmeyenlidir?

a) ......,     b) ......,     c) ......,     d) ... ...,     e) ......

f) ... ...,     g) ......,     h) ... ...,     i) ... ...,     j) ... ...

CEVAPLAR

 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

c, d ve h'de verilen denklemler 1. dereceden 1 bilinmeyenli denklemlerdir.