CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER

DERS 1 CEBİRSEL İFADELER


DEĞİŞKEN (BİLİNMEYEN)

Değerini bildiğimiz veya bilmediğimiz herhangi bir sayıyı a, b, c, x, y gibi harflerle gösterebiliriz. Bu şekilde gösterilen sayılara değişken veya bilinmeyen denir.

 

Değişkenleri, formülleri genelleştirmek için kullanabiliriz.

Örneğin, bir kenarı ... olan bir karenin alanı ...’dir.

Eğer karenin alan formülünü bu şekilde tanımlarsak, tüm kenar uzunlukları için alanı bulabiliriz. Karenin kenar uzunluğu ... ise, alanı ...’tür. Bir kenar uzunluğu ... olan farklı bir kare için, alan ...’dur.

 

Benzer şekilde, karenin çevresini ifade etmek için,

Bir kenarı ... olan bir karenin çevresi ...’tir

diyebiliriz.

 

Birden fazla değişken de bir arada kullanabilir. Bu durumda, her bir değişken farklı bir sayıyı ifade eder.

Bir kenarı ..., diğer kenarı ... olan bir dikdörtgenin çevresi ...’dir.

Bir kenarı ..., diğer kenarı ... olan bir dikdörtgenin alanı ...’dir.

 

Değişkenleri, değerini bilmediğimiz sayıları ifade etmek için de kullanabiliriz.

Bir dikdörtgenin bir kenarının 2 birim olduğunu biliyor, ama diğer kenar uzunluğunu bilmiyorsak, bu kenarın uzunluğunu ... ile göstererek, dikdörtgenin çevresini

...

ile ifade edebiliriz.

 

DEĞİŞKENLERDE ÇARPMA

Değişkenleri sabit sayılarla veya değişkenlerle çarpabiliriz. Normal çarpma kuralları bu tarz çarpımlar için de geçerlidir.

 

Sabit Sayı ile Değişken Çarpımı

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 

Bir Değişkenin Kendisi ile Çarpımı

Sabit sayılarda olduğu gibi, bir değişkeni kendisi ile çarparsak, tabanı bu değişken olan bir üslü sayı elde ederiz.

Örneğin,

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 

Farklı Değişkenlerin Çarpımı

Farklı değişkenleri de birbiri ile çarpabiliriz.

Örneğin ... ve ... değişkenlerinin çarpımı, ... ile ifade edilir.

..., ... ve ... değişkenlerinin çarpımı ise, ...’dir.

 

CEBİRSEL İFADE

İçerisinde bir veya daha fazla bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifade ismi verilir.

Aşağıdaki ifadeler cebirsel ifadedir:

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ... ...
 

TERİM

Cebirsel bir ifadede sabit sayı ve/veya değişkenlerin çarpımından oluşan ifadeye terim adı verilir.

 

Örnek 1:

...

ifadesindeki terimler

..., ..., ..., ... ve ...'dir.

 

Örnek 2:

...

ifadesindeki terimler

..., ... ve ...'dir.

 

SABİT TERİM

Eğer bir terimin içerisinde değişken yoksa, bu terime sabit terim adı verilir. Sabit terim sadece sabit bir sayıdan oluşur.

 

Örnek 1:

...

ifadesindeki sabit terim 3’tür.

 

Örnek 2:

...

ifadesinde sabit terim bulunmamaktadır.

 

KATSAYI

Sabit olmayan bir terimde, bir değişkenle çarpılan sabit sayıya katsayı denir. Cebirsel ifadedeki sabit terimin kendisini de katsayı gibi düşünebiliriz.

Terimdeki değişkenler sabit bir sayı ile çarpılmamışsa ve

 • terimin önünde + işareti varsa, katsayısı 1’dir.
 • terimin önünde - işareti varsa, katsayısı -1’dir.

İlk terimin önünde herhangi bir işaret yoksa, + ile başladığını düşünebiliriz. Örneğin, ... ifadesinde ...'nın önünde + varmış gibi düşünüp, katsayısının 1 olduğunu söyleyebiliriz.

 

Örnek 1:

...

ifadesinde

 • ...’nın katsayısı 5,
 • ...’nin katsayısı 7,
 • ...’nin katsayısı 1 ve
 • ...’nin katsayısı 1’dir.
 

Örnek 2:

...

ifadesinde

 • ...’nin katsayısı 1,
 • ...’nin katsayısı -1 ve
 • ...’nin katsayısı -3’tür.