8. SINIF MATEMATİK-CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER

KONU 28-CEBİRSEL İFADELER

BÖLÜM 1-DEĞİŞKEN NEDİR? NE İŞE YARAR?

 
 

DEĞİŞKEN (BİLİNMEYEN)

Değerini bildiğimiz veya bilmediğimiz herhangi bir sayıyı a, b, c, x, y gibi harflerle gösterebiliriz. Bu şekilde gösterilen sayılara değişken veya bilinmeyen denir.

 

Değişkenleri, formül oluşturmak için kullanabiliriz.

Karenin alanı-formül

Bir karenin alanı, kenar uzunluğunun karesine eşittir. Alan ve kenar uzunluğu arasındaki bu ilişkiyi formül haline getirmek için kenar uzunluğunu ifade eden bir değişken tanımlayıp, alanı bu değişken cinsinden yazabiliriz.

Kenar uzunluğuna ... dersek, karenin alanını ... ile ifade edebiliriz.

Alan = ...

Bu formüldeki değişken yerine yazacağımız tüm kenar uzunlukları için alanın değerini bulabiliriz. Örneğin, bir karenin kenar uzunluğu 2 ise, formülde ... yerine 2 koyar, alanı ... olarak hesaplarız. Bir kenar uzunluğu ... olan farklı bir karenin alanı ise, ...’dur.

 
 

Karenin çevresi-formül

Karenin bir kenar uzunluğuna ... dersek, çevresini ... ile ifade edebiliriz.

 
 

Değişkenleri, değerini bilmediğimiz sayıları ifade etmek için de kullanabiliriz.

dikdörtgenin çevresi-formül

Bir dikdörtgenin bir kenarının 2 birim olduğunu biliyor, ama diğer kenar uzunluğunu bilmiyorsak, bu kenarın uzunluğunu ... ile gösterip, dikdörtgenin çevresini

...

şeklinde ifade edebiliriz.

Ali, parasının 3'te 1'ine kitap ve 5'te 1'ine gömlek almış olsun. Ali'nin parasının ne kadar olduğu bilmiyorsak, bu değere ... deyip, harcadığı para miktarını

...

şeklinde ifade edebiliriz.

Birden fazla değişken de bir arada kullanabilir. Bu durumda, her bir değişken farklı bir sayıyı ifade eder.

Dikdörtgenin çevresi ve değişkenler

Bir dikdörtgenin kenar uzunluklarından birine... ve diğerine ... dersek, çevresini ... ile ifade edebiliriz.

Ali, Burcu ve Ceyhun'un ağırlıkları toplamı 130 kilogram olsun. Ali'nin ağırlığına A, Burcu'nunkine B ve Ceyhun'unkine C dersek, matematiksel olarak bu durumu

A + B + C = 130

şeklinde gösterebiliriz.