8. SINIF MATEMATİK-CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER

KONU 28-CEBİRSEL İFADELER

BÖLÜM 3-CEBİRSEL İFADE, TERİM VE KATSAYI

 
 

CEBİRSEL İFADE NEDİR?

İçerisinde bir veya daha fazla bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifade ismi verilir.

Aşağıdaki ifadeler cebirsel ifadelerdir.

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ... ...
 
 

TERİM NEDİR?

Cebirsel bir ifadede sabit sayı ve/veya değişkenlerin çarpımından oluşan ifadeye terim adı verilir.

 
 

...

ifadesindeki terimler

..., ..., ..., ... ve ...'dir.

 

...

ifadesindeki terimler

..., ... ve ...'dir.

 

SABİT TERİM NEDİR?

İçerisinde değişken olmayan terime, sabit terim adı verilir. Sabit terim sadece sabit bir sayıdan oluşur.

...

ifadesindeki sabit terim 3’tür.

...

ifadesinde sabit terim bulunmamaktadır.

 

KATSAYI NEDİR?

Sabit olmayan bir terimde, değişken kısımla çarpılan sabit sayıya katsayı denir. Ayrıca, cebirsel ifadelerdeki sabit terimin kendisi de bir katsayı olarak düşünülebilir.

...

ifadesinde

 • ...’in katsayısı –15,
 • ...’nin katsayısı 12 ve
 • ...’nin katsayısı 8'dir.

Terimdeki değişkenler sabit bir sayı ile çarpılmamışsa ve

 • terimin önünde + işareti varsa, katsayısı 1’dir.
 • terimin önünde – işareti varsa, katsayısı –1’dir.

İlk terimin önünde işaret yoksa, + ile başladığını düşünebiliriz. Örneğin, ... ifadesinde ...'nın önünde + varmış gibi düşünüp, katsayısının 1 olduğunu söyleyebiliriz.

 

...

ifadesinde

 • ...’nın katsayısı 5,
 • ...’nin katsayısı 7,
 • ...’nin katsayısı 1 ve
 • ...’nin katsayısı 1’dir.

Yukarıdakilere ek olarak, sabit terim olan 3'ü de katsayı olarak düşünebiliriz.

...

ifadesinde

 • ...’nin katsayısı 1,
 • ...’nin katsayısı –1 ve
 • ...’nin katsayısı –3’tür.