8. SINIF MATEMATİK-CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER

KONU 30-ÖZDEŞLİKLER

ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-2


 
 
ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 2
2014-2015 2
2015-2016 2
2016-2017 4
2017-2018 1
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisindeki eşitlik, x yerine yazılan her gerçek sayı için doğru olur?

A) –2x + 14 = 2(x – 7)

B) x(x – 1) = x2 – 1

C) 2(2 – x2) = –2x2 + 4

D) 5x – 10 = 5(2 – x)

 

Çözüm:

Soruda hangi eşitliğin bir özdeşlik olduğu sorulmaktadır.

A) Sağdaki parantezi açarsak, 2x – 14 ifadesini elde ederiz. Yalnız bu ifade, eşitliğin sol tarafındaki ifade ile aynı değildir. Bu nedenle A seçeneğindeki eşitlik ÖZDEŞLİK DEĞİLDİR.

B) Soldaki parantezi açarsak, x2 – x ifadesini buluruz. Bu ifade eşitliğin sağındaki ifadeden farklıdır. Bu nedenle B seçeneğindeki eşitlik ÖZDEŞLİK DEĞİLDİR.

C) Sol taraftaki parantezi açtığımızda, 4 – 2x2 ifadesini elde ederiz. Sabit terimle x'li terimin yerini değiştirdiğimizde, ifade –2x2 + 4 haline dönüşür. Bu seçenekte verilen eşitlik bir ÖZDEŞLİKTİR.

D) Sağdaki parantezi açarsak, 10 – 5x ifadesini elde ederiz ve bu ifade eşitliğin sol tarafındaki ifade ile aynı değildir. D seçeneğindeki eşitlik de ÖZDEŞLİK DEĞİLDİR.

CEVAP: C


 
 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ve ... olduğuna göre ... ifadesinin değeri kaçtır?

A) 22
B) 28
C) 34
D) 40
 

Çözüm:

...... özdeşliğini kullanarak önce ...'nin değerini bulup, daha sonra bu değerin karesini alabiliriz.

... ... ...

... ...

...

Bulduğumuz değerin karesini alarak sonuca ulaşabiliriz.

... ... ... ...

CEVAP: B


 
 

2016-2017 TEOG

 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi 6x2 . y cebirsel ifadesine özdeştir?

A) 2y . 4x
B) 2x2 . 4y
C) 2y2 . 3x
D) 3x2 . 2y

Çözüm:

A) 2y . 4x = 8xy

B) 2x2 . 4y = 8x2y

C) 2y2 . 3x = 6y2x = 6xy2

D) 3x2 . 2y = 6x2y

CEVAP: D


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

x2 + ax + 64 cebirsel ifadesi bir tam kare ifade olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 4
B) 8
C) 16
D) 32

Çözüm:

Bu ifade tam kare ise, bir b gerçek sayısı için, (x + b)2 formundadır. Bu ifadenin açık hali x2 + 2bx + b2'dir. Bulduğumuz bu ifade ile soruda verilen ifadeyi eşitlersek b2 = 64 olduğunu görebiliriz. Bu durumda b sayısı ya 8'e ya da –8'e eşittir.

b = 8 için x2 + 2bx + b2 ifadesinde x'li terimin katsayısı 2 . 8 = 16 yapar. Soruda verilen ifadede x'li terimin katsayısı a olduğu için a = 16 olabilir.

NOT: b = –8 için a = –16 olur.

CEVAP: C


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi –9x . x cebirsel ifadesine özdeş değildir?

A) –3x . 3x
B) 9x . (–x)
C) –x . (–9x)
D) –3 . 3x2

Çözüm:

–9x . x = –9x2 olduğu için hangi çarpımın –9x2'ye eşit olmadığını bulacağız.

A) –3x . 3x = –9x2

B) 9x . (–x) = –9x2

C) –x . (–9x) = 9x2

D) –3 . 3x2 = –9x2

CEVAP: C