8. SINIF MATEMATİK-ÜSLÜ SAYILAR

KONU 16-ÇÖZÜMLEME

BÖLÜM 2-ONDALIK GÖSTERİMİN ÇÖZÜMLEMESİ

 
 

Ondalık gösterim, tam kısım ve ondalık kısım ismi verilen iki bölümden oluşur.

Ondalık Kısım-Tam Kısım

Ondalık gösterimin çözümlemesi, tam kısmın çözümlemesi ile ondalık kısmın çözümlemesinin toplamıdır. Tam kısmın çözümlemesi tam sayıların çözümlemesi ile aynı şekilde yapılabilir. Ondalık kısmın çözümlemesini ise, bu bölümde öğreniyoruz.

Ondalık Gösterimin Çözümlemesi = Tam Kısmın Çözümlemesi + Ondalık Kısmın Çözümlemesi

 
 

ONDALIK KISMIN ÇÖZÜMLEMESİ

Ondalık kısmın çözümlemesini bulabilmek için basamak değerlerini 10'un negatif kuvvetleri cinsinden yazıp, bu değerleri toplarız.

12,524'ü çözümleyelim.

Ondalık Gösterimin Çözümlemesi

12,524'ün tam kısmı 12 ve ondalık kısmı 0,524'tür.

Tam Kısmın Çözümlemesi:

12'nin çözümlemesi aşağıdaki gibidir.

12 = 1 . 101 + 2 . 100

Ondalık Kısmın Çözümlemesi:

0,524'ün basamak değerlerinin toplamı aşağıdaki gibi yazılabilir.

0,524 = 0,5 + 0,02 + 0,004

Basamak değerleri yerine, basamaktaki rakamla 10'un negatif kuvvetlerinin çarpımı yazarsak, aşağıdaki çözümlemeyi elde ederiz.

0,524 = 5 . 10–1 + 2 . 10–2 + 4 . 10–3

Ondalık Gösterimin Çözümlemesi:

Ondalık gösterimin çözümlemesi, tam kısmın ve ondalık kısmın çözümlemelerinin toplamıdır.

12,524 = 1 . 101 + 2 . 100 + 5 . 10–1 + 2 . 10–2 + 4 . 10–3

 
 

  • 0,9625 = 9 . 10–1 + 6 . 10–2 + 2 . 10–3 + 5 . 10–4
  • 103,8 = 1 . 102 + 3 . 100 + 8 . 10–1
  • 200,75 = 2 . 102 + 7 . 10–1 + 5 . 10–2

Ondalık gösterimin çözümlemesinde de 0 olan basamakları göz ardı edebiliriz.

  • 0,00502 = 5 . 10–3 + 2 . 10–5
  • 20,601 = 2 . 101 + 6 . 10–1 + 1 . 10–3
  • 810,0203 = 8 . 102 + 1 . 101 + 2 . 10–2 + 3 . 10–4

Aşağıdaki sayıları çözümleyelim.

a) 750 000,3 = ..., b) 3700,000001 = ..., c) 0,8574 = ..., d) 2222,222 = ..., e) 34,34 = ..., f) 505,505 = ...

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-2

a) 750 000,3 = 7 . 105 + 5 . 104 + 3 . 10–1

b) 3700,000001 = 3 . 103 + 7 . 102 + 1 . 10–6

c) 0,8574 = 8 . 10–1 + 5 . 10–2 + 7 . 10–3 + 4 . 10–4

d) 2222,222 = 2 . 103 + 2 . 102 + 2 . 101 + 2 . 100 + 2 . 10–1 + 2 . 10–2 + 2 . 10–3

e) 34,34 = 3 . 101 + 4 . 100 + 3 . 10–1 + 4 . 10–2

f) 505,505 = 5 . 102 + 5 . 100 + 5 . 10–1 + 5 . 10–3

Sorulara Dön

HATIRLATMA:

1 = 100

0,1 = 10–1

0,01 = 10–2

0,001 = 10–3

0,0001 = 10–4

0,00001 = 10–5

0,000001 = 10–6

0,0000001 = 10–7

0,00000001 = 10–8

.....