8. SINIF MATEMATİK-DOĞRUSAL DENKLEMLER

KONU 41-DOĞRUNUN EĞİMİ

ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


DOĞRUNUN EĞİMİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Denklemi ... olan doğrunun eğimi ... olduğuna göre, ... kaçtır?

A) -9

B) -4

C) 4

D) 9

 
 

Çözüm:

... denklemini ... formuna getirelim.

...

...

... ...

Bu denklemin eğimi ... olduğundan, ... eşitliği sağlamalıdır.

Eşitliği sağlayan ... sayısı 9'dur.

CEVAP: D


 
 

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınav Sorusu)

TEOG çıkmış sorular

Verilen koordinat sisteminde A(3, 0) ve B(0, 6) noktalarından geçen d doğrusunun eğimi nedir?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

 

Çözüm:

... ve ... eksenleri ile doğru arasındaki üçgenin yüksekliği 6 ve tabanı 3 birim olduğundan doğrunun eğimi

...

olur. Doğru, sola eğik olduğundan eğimi negatiftir.

CEVAP: B


 
 

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

TEOG çıkmış sorular

Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi ...'dir?

A) R ile M

B) M ile K

C) R ile N

D) N ile K

 

Çözüm:

TEOG çıkmış sorular

Bu noktalar arasında arasına çizeceğimiz doğrular için oluşturacağımız üçgenin yüksekliği tabanın yarısı olmalıdır. M ile R arasına çizilen doğru bu şartlara uyduğu için cevap A'dır.

CEVAP: A