TEOG HAZIRLIK-DOĞRUSAL DENKLEMLER

DERS 2: DOĞRUNUN EĞİMİ


DOĞRUNUN EĞİMİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

(2014-2015 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Denklemi ... olan doğrunun eğimi ... olduğuna göre, ... kaçtır?

A) -9

B) -4

C) 4

D) 9

Çözüm:

... denklemini ... formuna getirelim.

...

...

... ... ... ...

Bu denklemde ... ... olduğundan, ... ... ... eşitliği sağlamalıdır.

Eşitliği sağlayan ... sayısı 9'dur.


(2014-2015 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınav Sorusu)

TEOG çıkmış sorular

Verilen koordinat sisteminde A(3, 0) ve B(0, 6) noktalarından geçen d doğrusunun eğimi nedir?

A) ...

B) ...

C) ......

D) ......

Çözüm:

... ve ... eksenleri ile doğru arasındaki üçgenin yüksekliği 6 ve tabanı 3 birim olduğundan doğrunun eğimi

... ... ...

olur. Doğru sola eğik olduğundan eğimi negatiftir.


(2015-2016 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

TEOG çıkmış sorular

Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi ...'dir?

A) R ile M

B) M ile K

C) R ile N

D) N ile K

Çözüm:

TEOG çıkmış sorular

Bu noktalar arasında arasına çizceğimiz doğrular için oluşturacağımız üçgenin yüksekliği tabanın yarısı olmalıdır. M ile R arasına çizilen doğru bu şartlara uyduğu için cevap A'dır.