8. SINIF MATEMATİK-DOĞRUSAL DENKLEMLER

KONU 32-DOĞRUSAL DENKLEMLERİN GRAFİKLERİ

BÖLÜM 1-DOĞRUSAL DENKLEM


 
 

Bu derste doğrusal denklemin ne olduğunu ve doğrusal bir denklemin x-y düzleminde nasıl çizilebileceğini öğreniyoruz. Buna ek olarak, bazı katsayıların sıfıra eşit olduğu durumlarda doğrusal denklemin grafiğinin nasıl çizildiğine bakıyoruz.

Bu dersin alt bölümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

BÖLÜM 1 - DOĞRUSAL DENKLEMLER

 

... ...

formunda yazılabilen denklemler doğrusal denklemlerdir. Bu denklemlerin değişkenleri ... ve ...'dir; değişkenlerin katsayıları ise, sırasıyla ... ve ...'dir.

 

Aşağıda bazı doğrusal denklem örnekleri görüyoruz.

  • ... ... (Bu denklemde ..., ... ve ...'tür.)
  • ... ... (Bu denklemde ..., ... ve ...'tür.)
  • ... ... (Bu denklemde ..., ... ve ...'tür.)
 
 

Bir doğrusal denklemde bazı katsayılar 0'a eşit olabilir.

Aşağıdaki doğrusal denklemlerde bazı katsayılar sıfıra eşittir.

  • ... (Bu denklemde ...'dır.)
  • ... (Bu denklemde ...'dır.)
  • ... (Bu denklemde ...'dır.)
  • ... (Bu denklemde ... ve ...'dır.)

Bir denklemin doğrusal denklem olabilmesi için önemli olan ... formunda olması değil, bu forma çevrilebiliyor olmasıdır.

... bir doğrusal denklem midir?

 

... ve ...'i sol tarafa geçirdiğimizde, denklem

...

haline dönüşür. Bu bir doğrusal denklemdir.

 

Aşağıdaki aracı kullanarak ax + by + c doğrusal denkleminin grafiğini çizdirebilirsiniz.

ax + by + c = 0 DOĞRUSU-EĞİTİM ARACI

y 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 x Bu yazıyı görüyorsanız, sayfayı farklı ve güncel bir tarayıcıda açın.

a, b ve c katsayılarını girin.

a =
b =
c =
 

Bu aracı farklı bir pencerede açmak ve nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.