TEOG HAZIRLIK-DOĞRUSAL DENKLEMLER

DERS 1: DOĞRUSAL DENKLEMLER VE GRAFİKLERİ


Bu derste doğrusal denklemin ne olduğunu ve doğrusal bir denklemin x-y düzleminde nasıl çizilebileceğini öğreniyoruz. Son olarak da bu denklemlerin özel durumlarıne ve bu durumlarda grafiğin nasıl olacağına bakıyoruz. Bu dersin diğer bölümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

BÖLÜM 1 - DOĞRUSAL DENKLEMLER

 

... ve ... gerçek sayılarının ikisi birden sıfır değilse

...

formunda yazılabilen denklemlere doğrusal denklem denir.

 

Aşağıdaki örneklerin tümünde verilen denklemler doğrusaldır.

Örnek 1:

...

Bu denklemde ..., ... ve ...’tür.

 

Örnek 2:

...

Bu denklem

...

şeklinde de yazılabilir. Bu nedenle, ..., ... ve ...’tir.

 

Örnek 3:

... ... ...

Bu denklem,

... ...

şeklinde yazılabilir. Genel formda, ... ..., ... ve ... olur.

 

Örnek 4:

...

Bu denklem

...

şeklinde yazılabildiğinden, ..., ..., ... olur.

 

Örnek 5:

...

Bu denklemde ..., ... ve ...’dır.

 

Örnek 6:

...

Bu denklemde ..., ... ve ...’dır.

 

Şu anda 1. bölümdesiniz. Bu dersin diğer bölümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

(BÖLÜM 1) ♦ (BÖLÜM 2)(BÖLÜM 3)(BÖLÜM 4)(BÖLÜM 5)(BÖLÜM 6)