8. SINIF MATEMATİK-DOĞRUSAL DENKLEMLER

KONU 32-DOĞRUSAL DENKLEMLERİN GRAFİKLERİ

BÖLÜM 5: ax+c=0 DENKLEMİNİN GRAFİĞİ


 
 

... denkleminde ... ise, bu denklem ... haline dönüşür.

... sıfırdan farklı bir gerçek sayı olsun. ... denklemini ... için çözdüğümüzde,

...

sonucunu buluruz. Bu sonuç, ...'nin değerinden bağımsız olarak, ... olduğu sürece eşitliğin sağlandığını gösterir. Başka bir değişle, ... olduğunda, ... yerine hangi değeri koyarsak koyalım belirlediğimiz nokta ... doğrusu üzerinde olacaktır. Örneğin,

..., ..., ... ...

noktalarının tümü ... doğrusu üzerindedir.

x eksenine dik doğrunun grafiği

Çizeceğimiz doğru, çözüm noktalarından geçer. Çözüm noktalarında ... değeri değiştiği halde, ... değeri sabit olduğu için ,... sıfırdan farklı ise, ... denklemine ait doğru, ...-eksenine diktir (...-eksenine paraleldir).

 
 

... denkleminin grafiğini çizelim.

 

Bu doğru üzerindeki tüm noktaların ... değeri 3'e eşittir.

... değeri her zaman 3 olan doğru,

  • ... noktasından geçen ve
  • ...-eksenine dik bir doğrudur.

Bu doğrunun grafiğini aşağıdaki gibi çizebiliriz.

x=3 doğrusunun grafiği
 
 

... denkleminin grafiğini çizelim.

 

Bu denklemin grafiğini çizebilmek için ...’in değerini buluruz. Denklemi çözersek,

...

olduğunu görürüz. ... doğrusu

  • ... noktasından geçen ve
  • ...-eksenine dik bir doğrudur.

Bu denklemin grafiği aşağıdaki gibidir.

2x+5=0 doğrusunun grafiği

Aşağıda denklemi verilen doğruları çizelim.

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

CEVAPLAR

 

ax+c=0 DOĞRUSU-EĞİTİM ARACI

y 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 x Bu yazıyı görüyorsanız, sayfayı farklı ve güncel bir tarayıcıda açın.

a ve c katsayılarını girin.

a =
c =
 

Bu aracı farklı bir pencerede açmak ve nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-5

a) x-eksenine dik olan doğru
b) y-eksenine paralel olan doğru
c) x-eksenine dik doğru örneği
d) y-eksenine paralel doğru örneği