TEOG HAZIRLIK-DOĞRUSAL DENKLEMLER

DERS 1: DOĞRUSAL DENKLEMLER VE GRAFİKLERİ


Şu anda 2. bölümdesiniz. Bu dersin diğer bölümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

(BÖLÜM 1) ♦ (BÖLÜM 2) ♦ (BÖLÜM 3)(BÖLÜM 4)(BÖLÜM 5)(BÖLÜM 6)

BÖLÜM 2 - DOĞRUSAL DENKLEMLERİN GRAFİKLERİ

 

Doğrusal denklemlerin ... düzlemindeki grafikleri birer doğrudur.

 

Doğrusal bir denklemin sonsuz sayıda çözümü vardır.

 

Örneğin,

... ve ... için

...

denklemi sağlandığından, ... noktası bu denklemin bir çözümüdür. ... de aynı denklemin çözümüdür. Bu denklemi sağlayan sonsuz sayıda çözüm bulabiliriz.

 

Her bir çözüm koordinat sisteminde bir noktaya karşılık gelir. Eğer doğrusal bir denklemin çözüm noktalarını birleştirirsek bir doğru elde ederiz.

 

Doğrusal bir denklemin grafiğini çizmek, bu denklemin sağladığı tüm noktaların (veya tüm çözüm noktalarının) grafiğini çizmektir.

 

Bir doğrusal denklemi sağlayan iki farklı noktayı birleştiren doğru, bu denklemin grafiğidir.

 

Örneğin, denklemimiz

  • ... ve ... için sağlanıyorsa (veya ... noktası bir çözümse) ve
  • ... ve ... için sağlanıyorsa (veya ... noktası bir çözümse)

Koordinat sisteminde önce ... ve ... noktalarını işaretler,

Grafik çizme-noktalar

daha sonra ise bu iki noktadan geçen doğruyu çizebiliriz.

Grafik çizme-doğru
 

Bir doğru üzerinde bulunan her nokta bu doğruya ait denklemin çözümlerinden birini temsil eder.

 

Şu anda 2. bölümdesiniz. Bu dersin diğer bölümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

(BÖLÜM 1) ♦ (BÖLÜM 2) ♦ (BÖLÜM 3)(BÖLÜM 4)(BÖLÜM 5)(BÖLÜM 6)