8.SINIF MATEMATİK-ÇARPANLAR VE KATLAR

KONU 7-EBOB NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

ALIŞTIRMALARIN ÇÖZÜMLERİ

 
 

Aşağıdaki sayıların EBOB'larını bulalım.

a) 50, 60 ve 70, b) 60 ve 144, c) 21, 12, 15 ve 6, d) 12 ve 6, e) 72 ve 60

 
 

e'nin çözümü

EBOB(72, 60).

 
EBOB(72, 60)

72 ve 60'ı yazıp, sağ tarafa bir çizgi çekelim.

EBOB(72, 60)

Bu sayıların ikisi de çift olduğu için 2'ye kalansız bölünür. Çizginin sağına 2 yazalım.

EBOB(72, 60)

Soldaki sayıları 2'ye bölüp, altlarına sonuçları yazalım.

...

...

EBOB(72, 60)

Bölüm sonucunda bulduğumuz sayılar da çift olduğundan çizginin sağına bir tane daha 2 yazalım.

EBOB(72, 60)

Soldaki sayıları 2'ye bölüp, bu sayıların altına bölüm sonuçlarını yazalım.

...

...

EBOB(72, 60)

15 çift olmadığı için 2'ye kalansız bölünmez. Hem 15 hem de 12'yi kalansız bölen asal sayı 3'tür. Çizginin sağına 3 yazalım.

EBOB(72, 60)

Soldaki sayıları 3'e bölüp, bu sayıların altlarına bölüm sonuçlarını yazalım.

...

...

Bulduğumuz sayılar ardışık olduğu için tablo oluşturma işlemini bitirebiliriz.

Çizginin sağındaki sayıların çarpımı EBOB'u verir.

EBOB(72, 60) = 2 . 2 . 3 = 12

 
 
 

İlk şıkkın çözümü için Tıklayın!!!