8.SINIF MATEMATİK-ÇARPANLAR VE KATLAR

KONU 9-EBOB-EKOK PROBLEMLERİ

BÖLÜM 2-SAYMA PROBLEMLERİ


 
 

EBOB-EKOK problemlerinin çeşitlerinden biri de sayma problemidir.

Matematik Delileri
ebob-ekok problemleri-paylaştırma

Sayma problemlerinde,

  • Bir çokluk (öğrenci sayısı, cevizler, paralar, merdiven basamakları vs. ), ikişerli, üçerli vs. gruplara ayrılır.
  • Gruplamaların tümünde, çokluğun aynı miktarı artar veya azalır.
  • Bizden, çokluğun alabileceği en küçük değer istenir.
 
 

Ali, cevizlerini 4’er 4’er, 5’er 5’er ve 6’şar 6’şar saydığında, her defa 1 ceviz artmaktadır. Buna göre, Ali’nin en az kaç cevizi vardır?

Her defasında bir ceviz arttığı için, eğer Ali’nin ceviz sayısı şu an olduğundan 1 tane daha az olsaydı, 4’er 4’er 5’er 5’er ve 6’şar 6’şar sayıldığında artan ceviz olmayacaktı.

Yani, Ali’nin ceviz miktarı 4’e, 5’e ve 6’ya tam bölünecekti.

Ali'nin cevizlerinin sayısına x dersek, x – 1 hem 4’ün hem 5’in hem de 6’nin tam katıdır. 4, 5 ve 6’nın ortak tam katları içerisindeki en küçük sayı EKOK ile bulunduğu için, x – 1'in alabileceği en küçük değer EKOK(4, 5, 6)'ya eşittir.

EKOK(4, 5, 6)

Kısacası, Ali’nin cevizlerinin 1 eksiği (veya x – 1), EKOK(4, 5, 6) = 60’tır ve Ali’nin en az 60 + 1 = 61 cevizi vardır.

Yukarıda bulduğumuz değer Ali'nin olası en düşük ceviz sayısıdır. Ali'nin cevizlerinin 1 eksiği 4, 5 ve 6'nın ortak katı olan 120 de olabilir. Bu nedenle Ali'nin cevizleri 121 tane de olabilir. Benzer şekilde Ali'nin 181, 241, 301, 361,... cevizi de olabilir. Ama tüm seçenekler içerisinden en küçüğü 61'dir.

 
 

Fatma, bir merdiveni 2’şer 2’şer, 3’er 3’er ve 4’er 4’er çıktığında, her seferinde bir basamak artmaktadır. Bu merdiven en az kaç basamaklıdır?

Merdiven

Bir önceki sorunun çözümüyle aynı mantığı kullanalım. Merdiven, şu an olduğundan 1 basamak daha az olsaydı, 2’şer, 3’er ve 4’er çıkıldığında hiç basamak artmayacaktı. Bu durumda, merdivendeki basamak sayısı 2, 3 ve 4’ün tam katı olacaktı. Bu katlardan en küçüğü EKOK olduğu için basamak sayısının 1 eksiği EKOK(2, 3, 4) = 12'dir.

EKOK(2, 3, 4)

Sayımlarda artan sayıyı da eklediğimizde, bu merdivende en az 12 + 1 = 13 basamak olduğunu görürüz.


Bir sınıftaki öğrenciler, sıralara üçer üçer oturduğunda sıralardan birinde iki öğrenci, dörder dörder oturduğunda ise sıralardan birinde üç öğrenci oturmak zorunda kalmaktadır. Buna göre, bu sınıfta en az kaç öğrenci vardır?

Sınıfta 1 öğrenci daha olsaydı, öğrenciler sıralara hem 3’er hem de 4’er kişi oturduğunda tüm sıralarda eşit sayıda öğrenci olacaktı ve böylece öğrenci sayısı hem 3’ün hem de 4’ün tam katı olacaktı. Bu sayıların tam katlarının en küçüğü EKOK(3, 4) = 12 olduğu için, bu sınıfta en az 12 – 1 = 11 öğrenci olduğunu söyleyebiliriz.