EKOK ÖRNEKLERİ

15 ile 15'in EKOK'u

EKOK(15, 15)

... ... ...

... ... ...

15 ile 15'in EBOB'u için tıklayın.

30 ile 12'nin EKOK'u

EKOK(30, 12)

... ... ...

... ... ...

30 ile 12'nin EBOB'u için tıklayın.

39 ile 26'nın EKOK'u

EKOK(39, 26)

... ... ...

... ...

39 ile 26'nın EBOB'u için tıklayın.

28 ile 70'in EKOK'u

EKOK(28, 70)

... ... ...

... ... ...

28 ile 70'in EBOB'u için tıklayın.

72 ile 75'in EKOK'u

EKOK(72, 75)

... ... ...

... ...

72 ile 75'in EBOB'u için tıklayın.

36 ile 40'ın EKOK'u

EKOK(36, 40)

... ... ...

... ... ...

36 ile 40'ın EBOB'u için tıklayın.

24 ile 72'nin EKOK'u

EKOK(24, 72)

... ... ...

... ... ...

24 ile 72'nin EBOB'u için tıklayın.

108 ile 120'nin EKOK'u

EKOK(108, 120)

... ... ...

... ... ...

108 ile 120'nin EBOB'u için tıklayın.

100 ile 120'nin EKOK'u

EKOK(100, 120)

... ... ...

... ... ...

100 ile 120'nin EBOB'u için tıklayın.

42 ile 63'ün EKOK'u

EKOK(42, 63)

... ... ...

... ... ...

42 ile 63'ün EBOB'u için tıklayın.

50 ile 75'in EKOK'u

EKOK(50, 75)

... ... ...

... ... ...

50 ile 75'in EBOB'u için tıklayın.

125 ile 75'in EKOK'u

EKOK(125, 75)

... ... ...

... ... ...

125 ile 75'in EBOB'u için tıklayın.

32 ile 80'in EKOK'u

EKOK(32, 80)

... ... ...

... ... ...

32 ile 80'in EBOB'u için tıklayın.

32 ile 64'ün EKOK'u

EKOK(32, 64)

... ... ...

... ... ...

64 ile 32'nin EBOB'u için tıklayın.

36 ile 25'in EKOK'u

EKOK(36, 25)

... ... ...

... ...

36 ile 25'in EBOB'u için tıklayın.

35 ile 32'nin EKOK'u

EKOK(35, 32)

... ... ...

... ...

35 ile 32'nin EBOB'u için tıklayın.

35 ile 105'in EKOK'u

EKOK(35, 105)

... ... ...

... ... ...

35 ile 105'in EBOB'u için tıklayın.

56 ile 64'ün EKOK'u

EKOK(56, 64)

... ... ...

... ... ...

56 ile 64'ün EBOB'u için tıklayın.

90 ile 36'nın EKOK'u

EKOK(90, 36)

$EKOK(90, 36) = 2^3 . 3^2 . 5 = 360$

$EBOB(90, 36) = 2 . 3 . 3 = 18$

90 ile 36'nın EBOB'u için tıklayın.

24 ile 27'nin EKOK'u

EKOK(24, 27)

... ... ...

... ...

24 ile 27'nin EBOB'u için tıklayın.

12, 24 ve 36'nın EKOK'u

EKOK(12, 24, 36)

... ... ...

... ... ...

12, 24 ve 36'nın EBOB'u için tıklayın.

24, 36 ve 48'in EKOK'u

EKOK(24, 36, 48)

... ... ...

... ... ...

24, 36 ve 48'in EBOB'u için tıklayın.

30, 75 ve 105'in EKOK'u

EKOK(30, 75, 105)

... ... ...

... ... ...

30, 75 ve 105'in EBOB'u için tıklayın.

15, 15 ve 15'in EKOK'u

EKOK(15, 15, 15)

... ... ...

... ... ...

15, 15 ve 15'in EBOB'u için tıklayın.

12, 24 ve 35'in EKOK'u

EKOK(12, 24, 35)

... ... ...

... ...

12, 24 ve 35'in EBOB'u için tıklayın.

30, 45, 60 ve 75'in EKOK'u

EKOK(30, 45, 60, 75)

... ... ...

... ... ...

30, 45, 60 ve 75'in EBOB'u için tıklayın.

12, 24, 36 ve 48'in EKOK'u

EKOK(12, 24, 36, 48)

... ... ...

... ... ...

12, 24, 36 ve 48'in EBOB'u için tıklayın.

28, 14, 42 ve 70'in EKOK'u

EKOK(28, 14, 42, 70)

... ... ...

... ... ...

28, 14, 42 ve 70'in EBOB'u için tıklayın.

10, 10, 10 ve 10'un EKOK'u

EKOK(10, 10, 10, 10)

... ... ...

... ... ...

10, 10, 10 ve 10'un EBOB'u için tıklayın.

36, 24, 48 ve 35'in EKOK'u

EKOK(36, 24, 48, 35)

... ... ...

... ...

36, 24, 48 ve 35'in EBOB'u için tıklayın.