8.SINIF MATEMATİK-ÇARPANLAR VE KATLAR

KONU 8-EKOK NEDİR? NASIL HESAPLANIR?


İki veya daha fazla sayının aynı olan (ortak olan) katlarının en küçüğüne En Küçük Ortak Kat veya kısaca EKOK denir.

 
 

8 ile 12'nin EKOK'unu bulalım.

8’in tam katları: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72,....

12’nin tam katları: 12, 24, 36, 48, 60, 72,....

Bu katlar arasında ortak olanlar 24, 48, 72,...’dir. Bu ortak katların en küçüğü EKOK’a eşittir.

EKOK(8, 12) = 24

 

Bir grup sayının EKOK’unu bulabilmek için katlarını listeleyip, bunlar arasından en küçüğünü seçmek biraz uzun sürebileceğinden, genelde EKOK'u bulabilmek için aşağıdaki yöntemi kullanıyoruz.

EKOK NASIL HESAPLANIR?

Verilen bir grup sayının EKOK’unu bulabilmek için, aşağıda anlatılan yöntemi uygulayabiliriz. Oluşturduğumuz listeden yalnız EKOK’u değil, aynı zamanda EBOB’u da bulabiliriz.

  • EKOK’unu bulacağımız sayıları yazıp, bu sayıların sağına düz bir çizgi çekeriz.
  • Soldaki sayılardan en az birini bölen bir asal sayı bulmaya çalışırız. Böyle bir asal sayı bulduğumuzda, çizginin sağına bu asal sayıyı yazarız.
  • Sağa yazdığımız asal sayının kalansız böldüğü sayıları bu asal sayıya bölüp, altlarına sonuçlarını yazarız. Bölünmeyen sayıları ise bir işlem yapmadan tekrar alt satıra aynen yazarız. Eğer asal sayımız soldaki tüm sayıları bölüyorsa, bu asal sayıyı daire içerisine alırız.
  • Bir sonraki işlemi yeni yazdığımız sayılar için uygulayıp, tüm satırlardaki sayılar 1 olana kadar yukarıdaki işlemleri tekrarlarız.
  • Çizginin sağına yazdığımız tüm asal sayıların çarpımı EKOK’a eşittir.
  • Daire içerisine aldığımız asal sayıların çarpımı ise EBOB’a eşittir.
 
 

Soldaki sayılardan en az birini bölen asal sayıları bulurken, asal sayıları küçükten büyüğe doğru sırayla deneyebilirsiniz. Örneklerde de bu yöntemi kullanıyoruz. Yalnız sırayla denemez şart değil. Eğer soldaki sayıları tam bölen bir asal sayı bulursanız, sıra gözetmeden bu asal sayıyı sola yazıp devam edebilirsiniz.

Şimdi, örnekleri inceleyelim.


EKOK ÖRNEKLERİ

12 ile 18'in EKOK'unu bulalım.


 
12 ile 18'in EKOKu

İlk adımda, sol tarafa sayıları yazıp, sağ tarafa düz bir çizgi çekiyoruz..

12 ile 18'in EKOKu

Bu sayılardan en az birini bölen en küçük asal sayıyı bulup sağ tarafa yazıyoruz. Eğer asal sayımız soldaki tüm sayıları kalansız bölüyorsa, bu asal sayıyı daire içerisine alıyoruz. 2 her iki sayıyı da böldüğü için, sağ tarafa 2 yazıp, daire içerisine alıyoruz.

12 ile 18'in EKOKu

Soldaki sayıları 2’ye bölüp, bölüm sonuçlarını altlarına yazıyoruz.

12 ile 18'in EKOKu

Şimdi test edeceğimiz sayılar: 4 ve 6. Her iki sayıda 2’ye tam bölündüğü için, sağ tarafa 2 yazıp daire içerisine alıyoruz.

12 ile 18'in EKOKu

4 ve 6’yı 2’ye bölüp, bölüm sonuçlarını altlarına yazıyoruz.

12 ile 18'in EKOKu

Artık karşımızda 2 ve 3 sayıları bulunuyor. 2, bu sayılardan yalnız birini kalansız bölüyor. Bu nedenle, daire içine almadan sağ tarafa 2 yazıyoruz.

12 ile 18'in EKOKu

Soldaki sayılardan 2’yi 2’ye bölünce sonuç 1 olduğundan, 2’nin altına 1 yazıyoruz. 3 ise 2’ye bölünmediği için 3’ün altına tekrar 3 yazıyoruz.

12 ile 18'in EKOKu

Yeni oluşturduğumuz satırda 1 ve 3 sayıları var. 3’ü bölen en küçük asal sayı 3 olduğundan, sağdaki listeye 3 yazıyoruz, yalnız bu satırdaki her iki sayıyı da tam bölmediği için 3'ü daire içerisine almıyoruz.

12 ile 18'in EKOKu

3’ü 3’e böldüğümüzde sonuç 1 olduğu için 3’ün altına da 1 yazıyoruz. En soldaki 1’i ise bir alt satıra geçiriyoruz.

Son satırdaki tüm sayılar 1 olduğu için, EKOK ve EBOB’u çizginin sağına yazdığımız asal sayılardan bulabiliriz. EKOK sağdaki tüm sayıların, EBOB ise daire içerisindeki sayıların çarpımına eşittir.

EKOK(8, 12) = 2.2.2.3 = 24

EBOB(8, 12) = 2.2 = 4

30 EKOK ÖRNEĞİ İÇİN TIKLA

15 ile 7'nin EKOK'unu bulalım.


 
15 ile 7'nin EKOKu

Öncelikle 15 ve 7 sayılarını yazıp, sağ tarafa düz bir çizgi çekiyoruz.

15 ile 7'nin EKOKu

Soldaki sayılar tek olduğu için 2'ye tam bölünmez. Bir sonraki asal sayı olan 3’ü deniyoruz. 3, 15’i tam böldüğü için sağa 3 yazıyoruz. Yalnız her iki sayıyı da bölmediği için, 3’ü daire içerisine almıyoruz.

15 ile 7'nin EKOKu

15'i, 3'e bölünce sonuç 5 çıkar. Bu nedenle, 15'in altına 5 yazıyoruz. 7 ise 3'e tam bölünmediğinden altına tekrar 7 yazıyoruz.

15 ile 7'nin EKOKu

Artık, yeni satırımızdaki 5 ve 7 sayıları üzerine çalışacağız. Bu sayılardan en az birini tam bölen en küçük tam sayı 5 olduğundan sağa 5 yazıyoruz.

15 ile 7'nin EKOKu

... olduğu için 5’in altına 1 yazıyoruz. 7 ise 5’e tam bölünmediği için altına 7 yazıyoruz.

15 ile 7'nin EKOKu

7'yi tam bölen en küçük asal sayı kendisi olduğu için sağa 7 yazıyoruz.

15 ile 7'nin EKOKu

Son olarak, ... olduğundan, 7'nin altına 1 yazıyoruz.

Sağda daire içerisine alınmış sayı olmadığı için

EBOB(15, 7) = 1'dir.

EKOK ise

EKOK(15, 7) = 3.5.7 = 105

olarak bulunur.

30 EKOK ÖRNEĞİ İÇİN TIKLA

10, 15 ve 20'nin EKOK'unu bulalım.


 
EBOB

Diğer örneklerde olduğu gibi, ilk olarak verilen sayıları yazıp, sağ tarafa bir çizgi çekiyoruz.

EKOK

10 ve 20, 2'ye tam bölünür. Sağa 2 yazıp, hem 10 hem de 20’yi 2'ye bölüyoruz.

15 ise 2’ye kalansız bölünmez. Bu sayıyı bir alt satıra bölme yapmadan geçiriyoruz.

Sayıların tamamı 2'ye kalansız bölünmediği için 2'yi daire içerisine almıyoruz.

EKOK

İkinci satıra yazdığımız sayılardan sadece 10, 2’ye kalansız bölünür. Sağa bir tane daha 2 yazıyoruz. 10’u 2’ye bölersek 5 buluruz. Sol tarafta 10'un altına 5 yazıyoruz.

Diğer sayılar 2’ye bölünmez. Bu sayıları alt satıra aynen geçiriyoruz.

Sayıların tamamı 2'ye kalansız bölünmediği için 2'yi daire içerisine almıyoruz.

EKOK

5, 15 ve 5 sayılarının hiçbiri 2'ye bölünmediği için, 2’yi atlayıp, 3’e geçiyoruz.

15, 3'e kalansız bölündüğü için sağa 3 yazıyoruz. 15’i 3’e böldüğümüzde sonucu 5 buluruz.

Diğer sayılar 3’e tam bölünmediğinden, yeni satırda tüm sayıların yerine 5 yazıyoruz.

Sayıların tamamı 3'e kalansız bölünmediği için 3'ü daire içerisine almıyoruz.

EKOK

5 asal olduğu için sağ tarafa 5 yazıp, soldaki sayıların altına 1 yazıyoruz.

Sayıların tümü 5'e kalansız bölündüğü için 5'i daire içerisine alıyoruz.

Son satırdaki tüm sayılar 1'e eşit olduğu için, liste oluşturma işini bitiriyoruz. EKOK ve EBOB’u bu listeden buluyoruz.

EKOK(10, 15, 20) = 2.2.3.5 = 60

EBOB(10, 15, 20) = 5

30 EKOK ÖRNEĞİ İÇİN TIKLA

Aşağıdaki sayıların EKOK'larını bulalım.

a) 6 ve 12, b) 20 ve 50, c) 24 ve 30, d) 18, 24 ve 36, e) 20, 40, 60 ve 80

CEVAPLAR - ALIŞTIRMALARIN ÇÖZÜMLERİ

 

EKOK HESAPLAMA ARACI

EKOK Hesaplama Aracı

1 ile 10 000 arasında tam sayılar girin.

 

 

Bu aracı farklı bir pencerede açmak ve nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

 
 
 

EKOK ÖZELLİKLERİ

  • Aralarında asal sayıların EKOK’u bu sayıların çarpımına eşittir. Örneğin, EKOK(15, 7) = 15.7 =105.
  • Bir sayı ile bir çarpanının EKOK’unu alırsak, bu sayıyı buluruz. Örneğin, 6, 12'nin çarpanlarından biridir ve EKOK(6, 12) = 12'dir. 3, 12'nin diğer bir çarpanıdır. 12 ile 3'ün EKOK'u yine 12 verir. EKOK(3, 12) = 12.
  • Bir grup sayının EKOK’u, ya en büyük sayı kadardır ya da daha büyüktür. EBOB
  • Bir grup sayının EKOK’u, bu sayıların tümüne tam bölünür.

HATIRLATMALAR

Bir sayının tam katı, bu sayının bir tam sayı ile çarpımıyla bulunur.

Örneğin,

8 × 0 = 0

8 × 1 = 8

8 × 2 = 16

8 × 3 = 24

8 × 4 = 32

....

sayıları 8’in tam katlarıdır.

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) 12, b) 100, c) 120, d) 72, e) 240

ALIŞTIRMALARIN ÇÖZÜMLERİ