EKOK - ALIŞTIRMALARIN ÇÖZÜMLERİ

Alıştırmalar

Aşağıdaki sayıların EKOK'larını bulalım.

a) 6 ve 12, b) 20 ve 50, c) 24 ve 30, d) 18, 24 ve 36, e) 20, 40, 60 ve 80

e'nin çözümü

EKOK(20, 40, 60, 80).

 
EKOK(20, 40, 60, 80)

Verilen sayıları yazıp, sağ tarafa bir çizgi çekelim.

EKOK(20, 40, 60, 80)

Sayıların tümü çift olduğu için 2'ye kalansız bölünür. Sağ tarafa 2 yazalım. Sayıların tümü 2'ye kalansız bölündüğü için 2'yi daire içerisine alalım.

EKOK(20, 40, 60, 80)

Soldaki sayıları 2'ye bölüp, altlarına bölüm sonuçlarını yazalım.

...

...

...

...

EKOK(20, 40, 60, 80)

10, 20, 30 ve 40 sayıları 2'ye kalansız bölündüğü için sağa bir tane daha 2 yazıp daire içerisine alalım.

EKOK(20, 40, 60, 80)

Soldaki sayıları 2'ye bölüp, sonuçları altlarına yazalım.

...

...

...

...

EKOK(20, 40, 60, 80)

10 ve 20, 2'ye kalansız bölündüğü için çizginin sağına 2 yazalım.

EKOK(20, 40, 60, 80)

10 ve 20'yi 2'ye bölüp, altlarına sonuçları yazalım.

...

...

2'ye bölünmeyen sayıları bir alt satıra geçirelim.

EKOK(20, 40, 60, 80)

Soldaki sayılardan 10, 2'ye kalansız bölünür. Sağa 2 yazalım.

EKOK(20, 40, 60, 80)

10'u 2'ye bölüp sonucunu alta yazalım.

...

EKOK(20, 40, 60, 80)

15 sayısı 3'e kalansız bölünür. Bu nedenle sağa 3 yazalım.

EKOK(20, 40, 60, 80)

15'i 3'e böldüğümüzde 5 sonucunu elde ederiz.

EKOK(20, 40, 60, 80)

Soldaki tüm sayılar 5'e eşit olduğundan, çizginin sağına 5 yazıp, daire içerisine alalım.

EKOK(20, 40, 60, 80)

Soldaki 5'leri 5'e böldüğümüzde 1 elde ederiz.

Çizginin sağındaki sayıları çarparak EKOK'u bulabiliriz.

... ... ...

EBOB'u bulabilmek için sadece daire içerisine alınmış sayıları çarpmalıyız.

... ... ...İlk şıkkın çözümü için Tıklayın!!!