8. SINIF MATEMATİK-OLASILIK

KONU 27-EŞOLASILIKLI OLAYLAR

BÖLÜM 4-TOP ÇEKME ÖRNEKLERİ


 
 
 
 

Olasılık-top çekme deneyi

İçerisinde 5 kırmızı, 7 mavi ve 8 sarı top olan bir torbadan rasgele seçilen bir topun

 1. Kırmızı olma olasılığını,
 2. Mavi olma olasılığını,
 3. Sarı olma olasılığını,
 4. Sarı olmama olasılığını ve
 5. Sarı veya mavi olma olasılığını

bulalım.

 
 1. $\text{Çekilen topun kırmızı olma olasılığı}$$=\dfrac{\text{Kırmızı topların sayısı}}{\text{Tüm topların sayısı}}$$=\dfrac{5}{20}$$=0,25$
 2. $\text{Çekilen topun mavi olma olasılığı}$$=\dfrac{\text{Mavi topların sayısı}}{\text{Tüm topların sayısı}}$$=\dfrac{7}{20}$$=0,35$
 3. $\text{Çekilen topun sarı olma olasılığı}$$=\dfrac{\text{Sarı topların sayısı}}{\text{Tüm topların sayısı}}$$=\dfrac{8}{20}$$=0,4$
 4. $\text{Çekilen topun sarı olmama olasılığı}$$=\dfrac{\text{Sarı olmayan topların sayısı}}{\text{Tüm topların sayısı}}$$=\dfrac{12}{20}$$=0,6$
 5. $\text{Çekilen topun sarı }$$\text{veya mavi olma olasılığı}$$=\dfrac{\text{Sarı ve mavi topların toplam sayısı}}{\text{Tüm topların sayısı}}$$=\dfrac{15}{20}$$=0,75$
 
 

Olasılık-büyüklü küçüklü toplar

İçerisinde 2 büyük ve 2 küçük olmak üzere toplam 4 kırmızı top; 1 büyük ve 2 küçük olmak üzere toplam 3 mavi top; ve 3 büyük ve 1 küçük olmak üzere toplam 4 sarı top bulunan bir torbadan rasgele çekilen bir topun,

 1. Kırmızı olma olasılığını,
 2. Büyük olma olasılığını,
 3. Kırmızı ve büyük olma olasılığını,
 4. Sarı olmama olasılığını ve
 5. Mavi ve küçük olma olasılığını

bulalım.

 
 1. $\text{Çekilen topun kırmızı olma olasılığı}$$=\dfrac{\text{Kırmızı topların sayısı}}{\text{Tüm topların sayısı}}$$=\dfrac{4}{11}$
 2. $\text{Çekilen topun büyük olma olasılığı}$$=\dfrac{\text{Büyük topların sayısı}}{\text{Tüm topların sayısı}}$$=\dfrac{6}{11}$
 3. $\text{Çekilen topun kırmızı }$$\text{ve büyük olma olasılığı}$$=\dfrac{\text{Büyük kırmızı topların sayısı}}{\text{Tüm topların sayısı}}$$=\dfrac{2}{11}$
 4. $\text{Çekilen topun mavi }$$\text{ve küçük olma olasılığı}$$=\dfrac{\text{Küçük mavi topların sayısı}}{\text{Tüm topların sayısı}}$$=\dfrac{2}{11}$
 
 

İçerisinde 4 Kırmızı, 5 Mavi ve 3 Yeşil top olan bir torbadan çekilen topun

a) Kırmızı olma olasılığını,

b) Mavi olma olasılığını,

c) Kırmızı veya yeşil olma olasılığını ve

d) Yeşil olmama olasılığını

bulalım.

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-3

a) $\dfrac{1}{3}$, b) $\dfrac{5}{12}$, c) $\dfrac{7}{12}$, d) $\dfrac{3}{4}$